logo

Тест: Тектоника на литосферните плочи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Литосферата не е едно цяло. Тя е разделена на големи по площ блокове, наречени:
2
Дълбоки участъци в съседство с островни дъги, образувани при подпъхване на две литосферни плочи, изградени от океански тип земна кора, се наричат:
3
Кой учен е автор на теорията за тектониката на плочите?
4
Подводни планини, които бележат границите, където тектонските плочи се срещат или раздалечават, се наричат:
5
Литосферните плочи "плуват" в море от разтопена магма. Това е:
6
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: Лавразия, Евразия, Гондвана, Пангея
7
Кой обект не маркира граница на литосферни плочи?
8
Кой е източникът на енергия, пораждащ и поддържащ тектониката на литосферните плочи?
  • ключови думи: енергията на Слънцето, вътрешната енергия на Земята, енергията на приливите и отливите
9
Кои острови попадат в категорията "островни дъги"?
10
При възходящи потоци от астеносферата литосферните плочи:
11
Какво се случва при сблъсъка на две тектонски плочи от континентален тип?
12
Кое от твърденията за приплъзването на литосферните плочи не е вярно?
13
Големите литосферни плочи, от които се състои литосферата, са седем на брой. Носят имената на континентите или океаните, които образуват. Свържи цифрата с името на литосферната плоча.
14
Защо е необходимо да се познава теорията за тектониката на литосферните плочи? Кои от твърденията са верни?
15
Изображението илюстрира процеса на образуване на една планина. Коя е тя?
  • Отговори , като изпишеш името на планината.

Описание на теста

С онлайн теста "Тектоника на литосферните плочи" по география за 8. клас ще провериш знанията си за теорията за тектониката на плочите. Ще разбереш дали си усвоил понятията срединен океански хребет, островни дъги, разлом и ще провериш дали познаваш процесите, довели до тяхното образуване. Ще имаш възможността да допълниш и разшириш знанята си за тектонските плочи, като ги локализираш по специална карта. Ще обобщиш наученото, като дадеш своето мнение за значението на тази теория. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се