logo

Тест: Хранителни взаимоотношения в биоценозата. Екологична ниша

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На схемата е изобразена:
2
Организмите в биоценозата, които образуват органични вещества от неорганични чрез фотосинтеза, се наричат:
3
Консументи от първи ред са:
4
Различни видове, заемащи една и съща екологична ниша, но в различни географски райони, се наричат екологичен еквивалент.
5
Коя екологична пирамида дава най-точен количествен израз на взаимоотношенията в трофичните равнища?
6
Хранителните вериги от линеен тип се изразяват по следния начин:
7
За екологичната ниша е вярно, че:
8
Редуценти в една ливада са:
9
Съотнеси организмите към трофичното ниво към което принадлежат .
10
Кои твърдения за функционалната структура на биоценозата са верни?
11
Екологичните пирамиди са графичен начин на изобразяване на хранителните взаимоотношения в биоценозите.
12
На фигурата е представен модел на екологична пирамида.
  • Анализирай изображението и постави правилните думи на съответните места, като избираш от изброените: числеността, фитоценозата, микробоценозата, най-малка, биомасата, I, зооценозата, най-голяма, II
13
Съотнеси правилно.
14
Попълни пропуснатите думи.
15
Всеки вид в биоценозата участва в една или няколко хранителни вериги. Листата на дъба например са храна на десетки видове насекоми и ларвите им. Насекомите, от друга страна, са храна за различни видове птици. Така хранителните вериги се свързват и преплитат помежду си, и образуват:

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 9. клас „Хранителни взаимоотношения в биоценозата. Екологични ниши“ ще се подготвиш за функционалната структура на биоценозата, осигуряваща хранителните взаимоотношения на индивидите от различните видове. Ще тестваш знанията си за  пренасянето на хранителни вещества и енергия, която се съдържа в тях, от продуцентите през консументите към редуцентите. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като продуценти, консументи, редуценти, екологична ниша, екологичен еквивалент. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се