logo

Тест: Сложно изречение. Сложно съставно изречение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За да разберем дали едно изречение е просто или сложно, броим сказуемите в него. Сложното изречение съдържа две или повече сказуеми, а простото - само едно.
2
Ако всяко слонче е сказуемо, то коя от картинките (символични модели на изречения) онагледява просто, а не сложно изречение?
3
Сложните съчинени изречения се свързват помежду си съчинително. Кои от редовете съдържат само съчинителни връзки?
4
Сложното смесено изречение съдържа в състава си поне три прости изречения, свързани съчинително, но никога подчинително.
5
С кой съчинителен съюз би могъл да се замени употребеният съюз а, без да се промени смисълът на изречението?
  • Работата краси човека, а мързелът го грози.
6
Кое от изреченията е сложно съчинено?
7
Кое от изреченията е сложно съставно?
8
Кое от изреченията е сложно смесено?
9
В празното поле запиши името на този дял от граматиката, за който се отнася определението.
  • Можеш да избираш между: синтаксис, морфология, лексикология
  • Науката, която изучава строежа на изреченията и видовете изречения по състав, се нарича... .
10
Кои от изреченията са сложни съставни, въведени със сигнална дума, която е синоним на „защото”?
11
С всяка от посочените сигнални думи можеш да получиш смислово и граматически правилно изречение. Само една от тях обаче ще превърне изречението в сложно съставно с подчинено изречение за условие. Коя е тази „мистериозна” сигнална дума?
  • ключови думи: понеже, ако, защото, макар че
12
Кое от изреченията НЕ е сложно?
13
Свържи всеки термин с подходящото определение.
14
Попълни липсващата дума, за да получиш вярно твърдение.
15
Кое е главното изречение в примера „Птицата литна, когато усети стъпките ми”?

Описание на теста

"Сложно изречение. Сложно съставно изречение" е онлайн тест по български език за 8. клас, който ще ти помогне да преговориш и затвърдиш знанията си за видовете изречения - просто, сложно съчинено, сложно съставно, сложно смесено. Ако се колебаеш кое сложно изречение е съчинено и кое - съставно, тестът е точно за теб. А знаеш ли кое изречение е главно? Какво е подчинено изречение? Кои думи наричаме "сигнални"? Направи теста, за да се подготвиш по всички тези въпроси и да се представиш отлично в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се