new-logo

Тест: Сложно съставно с подчинено допълнително изречение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Въпросът, с помощта на който откриваме подчиненото допълнително изречение, е „Какво+сказуемото”.
2
Маркирай само верните твърдения.
3
Кое от изброените сложни изречения е пълен синтактичен синоним на простото изречение „Ще разчитам на помощта ти.” ?
4
Подчинено допълнително изречение не може да се свърже с главното чрез косвените въпроси кой, защо, кога, как, колко, къде.
5
Кои твърдения са верни?
6
В кое от изреченията не е допусната пунктуационна грешка?
7
Кое от изреченията не е сложно съставно с подчинено допълнително?
8
Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено допълнително?
9
Изречението"Взех каквото трябваше."  се явява изключение от пунктуационната норма и затова в него няма запетая пред сигналната дума „каквото”.
10
В колонката по-долу са изброени думи сигнали за начало на подчинено изречение. Само една от тях обаче може да въведе подчинено допълнително изречение. Коя е тя?
  • че
  • въпреки че
  • макар че
  • в случай че
  • така че
11
Кои от дадените примери съдържат подчинено изречение, което се намира преди главното?
12
На коя от посочените схеми отговаря изречението?
  • Аз много искам да ти кажа какво чувствам.
13
Попълни липсващата дума в изречението, за да получиш сложно съставно изречение с подчинено допълнително, въведено с косвен въпрос.
14
Прочети дадените изречения. Едното от тях е сложно съставно с подчинено определително, а другото - сложно съставно с подчинено допълнително.
  • 1. Плашеше я мисълта, че ще го изгуби.
  • 2. Често мислеше, че ще го изгуби.
  • Кое е сложното съставно с подчиненото допълнително изречение?
  • Упътване: Отговорѝ с 1 за първото и с 2 за второто.
15
Свържи изреченията с вида им.

Описание на теста

В теста по български език за 8. клас за сложно съставно с подчинено допълнително изречение ще тренираш всички пунктуационни особености на този вид изречение. Ще провериш дали разпознаваш подчиненото допълнително и дали го различаваш от другите видове подчинени изречения. Ще разбереш наясно ли си със сигналните думи за начало на подчинено допълнително изречение. И ще се позабавляваш с интересни примери и задачи. Давай напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се