logo

Тест: Сложно съставно с подчинено допълнително изречение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Oткриваме подчиненото допълнително изречение с въпроса
 • Какво + сказуемото.
2
Маркирай само верните твърдения.
3
Кое от изброените сложни изречения е пълен синтактичен синоним на даденото просто изречение?
 • Ще разчитам на помощта ти.
4
Подчинено допълнително изречение НЕ може да се свърже с главното чрез косвените въпроси кой, защо, кога, как, колко, къде.
5
Кои твърдения са верни?
6
В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?
7
Кое от изреченията НЕ е сложно съставно с подчинено допълнително?
8
Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено допълнително?
9
Изречението "Взех каквото трябваше." се явява изключение от пунктуационната норма и затова в него няма запетая пред сигналната дума „каквото”.
10
В колонката по-долу са изброени думи сигнали за начало на подчинено изречение. Само една от тях обаче може да въведе подчинено допълнително изречение. Коя е тя?
 • че
 • въпреки че
 • макар че
 • в случай че
 • така че
11
Кои от дадените примери съдържат подчинено изречение, което се намира преди главното?
12
На коя от посочените схеми отговаря изречението?
 • Аз много искам да ти кажа какво чувствам.
13
Попълни липсващата дума в изречението, за да получиш сложно съставно изречение с подчинено допълнително, въведено с косвен въпрос.
14
Прочети дадените изречения. Едното от тях е сложно съставно с подчинено определително, а другото - сложно съставно с подчинено допълнително.
 • 1. Плашеше я мисълта, че ще го изгуби.
 • 2. Често мислеше, че ще го изгуби.
 • Кое е сложното съставно с подчиненото допълнително изречение?
 • Упътване: Отговорѝ с 1 за първото и с 2 за второто.
15
Свържи изреченията с вида им.

Описание на теста

В теста по български език за 8. клас за сложно съставно с подчинено допълнително изречение ще тренираш всички пунктуационни особености на този вид изречение. Ще провериш дали разпознаваш подчиненото допълнително и дали го различаваш от другите видове подчинени изречения. Ще разбереш наясно ли си със сигналните думи за начало на подчинено допълнително изречение. И ще се позабавляваш с интересни примери и задачи. Давай напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се