logo

Тест: Глаголите essen, fressen, vergessen, messen

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Подредете значенията на глаголите на български и немски език.
2
Глаголите essen, fressen, vergessen, messen променят коренната си гласна. За кое лице и число важи това правило?
3
Как се променя коренната гласна на глаголите essen, fressen, vergessen, messen?
4
Посочете двете правилни форми за второ и трето лице единствено число на глагола essen.
5
Посочете двете правилни форми за второ и трето лице единствено число на глагола vergessen.
6
Попълнете липсващите форми на на глагола essen.
7
Попълнете липсващите форми на на глагола vergessen.
8
Свържете формите на глагола fressen с подходящото лично местоимение.
9
Свържете формите на глагола messen с подходящото лично местоимение.
10
Кое местоимение или кои местоимения могат да са подлог в следното изречение.
  • Was isst ... gern?
11
Кой е подходящият въпрос към следния отговор?
  • Er frisst gern Fleisch.
12
Свържете essen, fressen, messen и vergessen с подходящите съществителни имена и изрази:
13
Изберете подходящия глагол (essen, messen, vergessen, fressen) и го сложете в правилното лице и число.
14
Изберете подходящия глагол (essen, messen, vergessen, fressen) и го сложете в правилното лице и число.
15
Какво означава следният израз?
  • Ich habe dich zum Fressen gern!

Описание на теста

Нека проверим дали научихте перфектно глаголите с промяна на коренната гласна essen, fressen, messen, vergessen ("Die Verben essen, fressen, vergessen, messen im Präsens"). Множеството задачи ще ви помогнат да затвърдите наученото и да се подготвите идеално за часовете по немски език. Онлайн упражнението е подходящо за ниво А2.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се