new-logo

Тест: Глаголът wissen

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На кой ред откривате правилното спрежение на глагола wissen  (знам, зная) в единствено число?
2
На кой ред откривате правилното спрежение на глагола wissen (знам, зная) в множествено число?
3
На кой ред откривате цялостното правилно спрежение на глагола wissen?
4
Кои две форми на глагола wissen не са изписани правилно?
5
Попълнете правилото за спрежението на глагола wissen.
  • Ползвайте думи или цифри.
6
Кое лично местоимение е подходящ подлог в следното изречение?
  • Kinder, ... ihr das?
7
Посочете възможния подлог в следното изречение.
  • Das weiß ... nicht.
8
Посочете правилната форма на глагола wissen в следното изречение.
  • Ich ... ein gutes Restaurant in der Stadt.
9
Свържете частите на изреченията:
10
Свържете частите на изреченията:
11
Верен ли е глаголът wissen във въпросителното изречение?
  • A: Weißt sie schon alles?
  • B: Maria? Nein.
12
Кои са възможните отговори на следния въпрос?
  • Wissen Sie den Weg?
13
Попълнете изреченията с правилните форми на глагола wissen.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
14
Поставете подходящите лични местоимения.
15
Можем ли да преведем изречението "Знам приятеля ти." ("Ich weiß deinen Freund."), използвайки глагола wissen?

Описание на теста

С онлайн теста по немски език "Глаголът wissen в сегашно време" ("Das Verb wissen im Präsens") ще си припомним всичко важно около глагола wissen - неговото спрежение в сегашно време, правописа му в единствено и множествено число, начините на употреба. Разнообразните примери и изречения ще ви донесат сигурен успех в ученето на немски език.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се