new-logo

Тест: Глаголът wissen

Тест

С онлайн теста по немски език "Глаголът wissen в сегашно време" ("Das Verb wissen im Präsens") ще си припомним всичко важно около глагола wissen - неговото спрежение в сегашно време, правописа му в единствено и множествено число, начините на употреба. Разнообразните примери и изречения ще ви донесат сигурен успех в ученето на немски език.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На кой ред откривате правилното спрежение на глагола wissen  (знам, зная) в единствено число?
2
На кой ред откривате правилното спрежение на глагола wissen (знам, зная) в множествено число?
3
На кой ред откривате цялостното правилно спрежение на глагола wissen?
4
Кои две форми на глагола wissen не са изписани правилно?
5
Попълнете правилото за спрежението на глагола wissen.
  • Ползвайте думи или цифри.
6
Кое лично местоимение е подходящ подлог в следното изречение?
  • Kinder, ... ihr das?
7
Посочете възможния подлог в следното изречение.
  • Das weiß ... nicht.
8
Посочете правилната форма на глагола wissen в следното изречение.
  • Ich ... ein gutes Restaurant in der Stadt.
9
Свържете частите на изреченията:
10
Свържете частите на изреченията:
11
Верен ли е глаголът wissen във въпросителното изречение?
  • A: Weißt sie schon alles?
  • B: Maria? Nein.
12
Кои са възможните отговори на следния въпрос?
  • Wissen Sie den Weg?
13
Попълнете изреченията с правилните форми на глагола wissen.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
14
Поставете подходящите лични местоимения.
15
Можем ли да преведем изречението "Знам приятеля ти." ("Ich weiß deinen Freund."), използвайки глагола wissen?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се