logo

Тест: Части на речта. Глагол. Урок за преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В изречението глаголът винаги заема мястото на сказуемо.
2
Кой от изброените граматични признаци не се отнася до глагола?
3
В кой от примерите всички глаголи са в основната си форма?
4
Кои от посочените думи са глаголи?
5
В кой ред глаголите са написани без грешка?
6
Формите на сложните глаголни времена (минало неопределено: чел съм; минало предварително: беше чел и т.н.) са всъщност прости сказуеми в изречението.
7
Кое от изреченията е сложно по състав?
8
Кое от изреченията не съдържа съставно именно сказуемо?
9
Попълни празните места в текста с гласните, по които се определя спрежението в българския език.
10
Коя от глаголните форми за първо лице, множествено число е неправилна?
11
В празното поле запиши липсващия термин в определението. Избери една от дадените възможности: време, вид, спрежение, лице
  • ... на глагола е негова основна характеристика, граматична категория, която ти показва кога е протекло дадено действие.
12
По какво се различават подчертаните глаголни форми в изречението?
  • Бял пухкав сняг валя през целия уикенд и в ранната понеделнишка сутрин вече бе покрил улиците.
13
Подреди глаголните форми в дадената последователност:
  1. минало свършено време
  2. минало неопределено време
  3. минало предварително време
  4. бъдеще време в миналото
 
14
Свържи всеки от глаголите с неговата характеристика.
15
Свържи всяко от изреченията с вида на употребеното в него сказуемо.

Описание на теста

Онлайн тестът по български език за 8. клас "Части на речта. Глагол" ще ти помогне да актуализираш, преговориш и систематизираш знанията си за глагола и неговите граматични признаци. Предлагам ти да провериш дали си спомняш коя е основната форма на глагола, какво е спрежение и как се определя то. А спомняш ли си видовете сказуеми: просто, съставно именно, съставно глаголно? Освен това с теста ще разбереш дали различаваш лични и безлични глаголи, сложни от прости глаголни времена, както и преходни и непреходни глаголи. Не губи време, а започни да се упражняваш точно сега!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се