logo

Тест: Глаголът nehmen в сегашно време

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво означават буквите в скоби, добавени след инфинитива на глаголи като sprechen, geben и nehmen?
 • sprechen (e→i)
 • geben (e→i)
 • nehmen (e→i)
 
2
Какво означава глаголът nehmen?
3
Допълнете следното правило:
4
Посочете правилното спрежение на глагола nehmen в единствено число.
5
Посочете правилното спрежение на глагола nehmen в множествено число.
6
Свържете въпросите с подходящите отговори:
7
Свържете частите на изреченията:
8
Изберете подходящия въпрос за следния отговор:
 • Ja, ich nehme gern ein Getränk.
9
Изберете правилния въпрос на следния отговор:
 • Nein, sie nimmt keinen Kuchen.
10
Изберете правилния въпрос за следния отговор:
 • Wir nehmen Schweinefleisch mit Bratkartoffeln.
11
Изберете подходящия подлог за следното изречение:
 • Nehmt ... alle Sachen mit?
12
В спрежението на глагола nehmen липсват някои форми. Попълнете ги:
13
В коя ситуация глаголът nehmen е синоним на глаголите bestellen и möchten?
14
В следния диалог никое сказуемо не е на мястото си. Разместете глаголните форми така, че всяка от тях да е на правилното място.
 • Kellner: Guten Tag! Was nehmt Sie?
 • Frau Seidel: Guten Tag! Wir nimmst Tee mit Zitrone.
 • Herr Seidel: Nein, ich nehmen keinen Tee. Du nehmen  Tee und ich nehmen einen Kaffee.
 • Herr Seidel: Und was nehme ihr, Maria und Fabian? Orangensaft oder Apfelsaft?
 • Fabian: Papa, wir nehme Apfelsaft.
 
15
Думите от кой ред не могат да се употребят с nehmen, защото не се получава смислена комбинация?

Описание на теста

Знаете ли вече всичко за глагола nehmen? Нека проверим това с онлайн теста по немски език за ниво А2 "Глаголът nehmen в сегашно време" ("Das Verb nehmen im Präsens"). В кои форми настъпва промяна и каква е тя? Променя ли се множественото число? Упражнете всичко това с нашите разнообразни задачи - идеална подготовка за часовете по немски език.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се