new-logo

Тест: Връзка между въглеводороди и кислородсъдържащи производни. Обобщение. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В присъединителни реакции могат да участват:
2
При умерено окисление първичните алкохоли се превръщат в алдехиди, а вторичните в кетони.
3
Кои са продуктите на взаимодействието между 1-пропанол и натрий?
4
Карбоксилните киселини участват в следните заместителни реакции:
5
За алканолите не са характерни:
6
Уравнението  CH3CH(OH)CH3 + O[KMnO4]--> CH3COCH3 + H2O  изразява процеса:
7
Класифицирай основните реакциите, като свържеш верните твърдения.
8
Проби от три вещества са обработени с амонячен разтвор на дисребърен оксид. След нагряване при една от пробите се наблюдава полепване на сребро по стените на епруветката. Следователно в тази епруветка има вещество, което съдържа:
9
Като използваш дадените думи, попълни текста.
 • кислородсъдържащи, азотсъдържащи, -СООН, -CHO, -OCH, горене, полимеризация, окисление
 • Използвай кирилица.
 
10
За химичното взаимодействие на етилов алкохол и оцетна киселина е вярно, че:
11
В генетичния преход CH3CH2OH--> X--> CH3COOH веществото Х е:
12
Коя е реакцията, характерна за всички кислородсъдържащи производни?
 •  умерено окисление, неутрализация, горене
 • За изписването на думата използвай кирилица.
13
 • Метаналът (HCHO) е суровина за получаване на смоли, които се използват като свързващи вещества в дървесните плоскости. Той се окислява от кислорода на въздуха до метанова киселина.
 • А) Как се наричат в практиката (тривиални наименования) метаналът и метановата киселина?
 • Б) Напиши формулата на метановата киселина.
 • За изписването на формулата използвай латиница, арабски цифри и големи букви.
14
Даден е следният генетичен преход:
 • X\xrightarrowO2, t^\circCH3CHO\xrightarrow+YCH3COOH \xrightarrow+ KOH Z + H2O
 • Открий веществата X, Y и Z и напиши формулите им.
 • Използвай латиница, арабски цифри и големи букви.
15
 • Допълни химичните уравнения от прехода за получаване на оцетна киселина от пропен.
 • Използвай латиница, арабски цифри и рационални формули без валентни черти.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Връзка между въглеводороди и кислородсъдържащи производни. Обобщение. Част 2". Той ще ти помогне да провериш и обобщиш знанията си върху химични свойства на алканолите, алдехидите, кетоните и карбоксилните киселини. Ще провериш уменията си за изразяване на основните видове химични реакции - заместителните реакции с метали, естерификация, горене и др. Тестът ще ти помогне да се справиш отлично на изпитването в училище. Успешна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се