new-logo

Тест: Броими и неброими съществителни

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че неброимите съществителни можем да ги преброим, а броимите - не.
2
Как можем да разберем дали дадено съществително е броимо или неброимо?
3
Кога слагаме неопределителен член a/an пред съществително?
4
Вярно ли е, че неопределителният член a се поставя пред съществително, което започва със съгласна, а an - пред такова, което започва с гласна?
5
Можем ли да сложим неопределителен член a или an пред съществително в множествено число?
6
Кои от следните съществителни са броими?
7
Вярно ли е, че пред думата computer трябва да сложим неопределителен член an?
8
В кои от дадените примери е допусната грешка?
9
Какво е значението на въпросите How much и How many?
10
Правилно ли е твърдението, че many се използва с неброими, а much - с броими съществителни?
11
Свържи думите, за да получиш правилни съчетания.
12
Правилно ли е изречението?
  • How much strawberries did you eat today?
13
Попълни празното място в изречението, като избереш между much и many.
14
Попълни празните места, като избереш между How much и How many.
15
Попълни празните места, като избираш между следните думи:
  • a, an, how much, how many

Описание на теста

В онлайн теста "Броими и неброими съществителни" (Countable and Uncountable Nouns - How many vs How much) за английски език - средно ниво ще можеш да провериш знанията си за броимите и неброимите съществителни в английския език. Как можеш да разбереш дали дадено съществително е броимо или неброимо? А как се превеждат How much и How many и каква е разликата между тях? Каква е тяхната употреба и в какви изречения се използват те? В този онлайн тест ще имаш възможност да усъвършенстваш знанията си за How much и How many, за броимите и неброимите съществителни и да затвърдиш наученото. Направи теста и давай напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (27)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се