logo

Тест: Биоценоза

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На схемата са изобразени основните елементи (подразделения) на:
2
Прости са биоценозите в:
3
Екологичният доминант най-често е част от:
4
Хоризонталната морфологична структура е резултат главно от хранителните взаимоотношения в биоценозата.
5
Кои твърдения за биоценозата са верни?
6
Функционалната структура на биоценозата се определя от:
7
В зависимост от произхода си биоценозите са:
8
В една гора първия етаж образуват:
9
Макар и рядко, екологичен доминант в биоценозата може да бъде и животински вид.
10
За вертикалната структура на една биоценоза е вярно, че:
11
Съотнеси състава на етажността в една горска биоценоза.
12
Свържи правилно дадените определения със съответните термини, за които се отнасят.
13
Пространство с относително еднородни условия на живот, където живеят отделни популации на даден вид, се нарича:
14
Попълни пропуснатите думи в текста.
15
Най-малката структурна единица на хоризонталната структура се нарича:

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 9. клас „Биоценози. Природни съобщества“ ще се подготвиш за състава, структурата и видовете биоценози. Ще тестваш знанията си за  морфологичната и функционалната структура на природните съобщества. Какво знаеш за екологичните доминанти и етажността на растенията и животните? С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като биоценоза, екологичен доминант, етажност, консорция, морфологична и функционална структура. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се