logo

Тест: Води на сушата. Реки

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Водите на сушата обхващат:
2
Речната система представлява:
3
Годишното изменение на количеството и нивото на речните води се нарича:
4
Какво изобразява хидрограмата?
5
В кой климатичен пояс протичат реки, които имат постоянно пълноводие?
6
Вярно ли е твърдението, че реките не осъществяват връзка с подземните води?
7
От какво не зависи режимът на реките?
8
През кой сезон реките със снежен или ледников режим са най-пълноводни?
9
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: естуар, устие, извор, делта
10
Като използаваш хидрограмите, посочи коя река има постоянен режим.
11
В кой климатичен пояс протича реката, чиято хидрограма виждаш?
  • ключови думи: екваториален, субекваториален, умерен
12
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.
13
Кои са елементите на речната система, обозначени с цифри на схемата?
14
Попълни пропуските в текста, като използваш хидрограмата.
15
Кои са реките, обозначени с цифри на картосхемата?

Описание на теста

С онлайн теста по география за 8. клас ще разбереш дали си усвоил понятията: устие, речен режим, делта, естуар, вододел, водосборен басейн. Ще характеризираш видовете речен режим по хидрограма и видовете речно подхранване (снежно, смесено, дъждовно). Ще обясняваш връзката на някои елементи на реката с релефа и климата. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се