new-logo

Тест: Future Perfect Tense. Бъдеще перфектно време

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че спрежението на глагола в Бъдеще перфектно време е подобно на това в Сегашно перфектно?
2
В кой от случаите глаголът е спрегнат в Бъдеще перфектно време?
3
Вярно ли е твърдението, че можем да образуваме Бъдеще перфектно време с will, но НЕ можем с be going to?
4
В кое от изреченията словоредът е правилен?
5
Вярно ли е, че в изречението By the time you finish work, the bank will have already closed. глаголът finish трябва да е в Сегашно просто време?
6
Фразата By the time е подобна по значение на:
7
Вярно ли е, че използваме Бъдеще перфектно време за действие, което се извършва в определен период от бъдещето преди даден отправен момент?
8
В кой от случаите словоредът е правилен?
9
Подреди думите, така че да получиш глагол, спрегнат в Бъдеще перфектно време.
10
Подреди думите, така че да получиш глагол, правилно спрегнат във Future Perfect Tense.
11
Свържи изреченията с времето, към което принадлежат.
12
Подреди думите, така че да получиш глагол, спрегнат в неговата въпросителна форма.
13
Спрегни глагола в изречението във Future Perfect Tense.
14
Спрегни глагола в изречението.
15
Спрегни глагола в изречението.

Описание на теста

В онлайн теста "Бъдеще перфектно време" (Future Perfect Tense) за английски език - средно ниво ще можеш да провериш знанията си за бъдеще перфектно време. С какво се различава то от останалите бъдещи времена - Future Simple Tense и Future Continuous Tense? А как се образува и кога се използва? Дали има нещо общо със Сегашно перфектно време (Present Perfect Tense) и как се превежда то на български? В този онлайн тест ще имаш възможност да си припомниш кога се използва Future Perfect Tense и да спрегнеш няколко глагола. Направи теста и давай напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (11)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се