logo

Тест: Бъдеще просто време. Future Simple. Will и be going to

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Бъдеще просто време може да се изразява по два начина. Кои са те?
2
Вярно ли е, че след will глаголът се поставя в инфинитив?
3
В кои от случаите се използва be going to?
4
В кои от случаите се използва will?
5
Когато говориш за действие, което е спонтанно, доброволно и НЕ е планирано, използваш will.
6
В кой от случаите въпросителното изречение е написано вярно?
7
Къде словоредът е правилен?
8
В изречението 'I promise I am going to wash the dishes after work.' трябва да използваш be going to.
9
Подреди думите, така че да образуваш отрицателно изречение.
10
В изречението 'I will move to Varna. I made the decision a month ago.' трябва да използваш will.
11
Подреди думите, така че да получиш отрицателно изречение във Future Simple Tense.
12
Подреди думите във въпросително изречение.
13
Спрегни глагола в изречението, като внимаваш дали трябва да използваш will или be going to.
14
Спрегни глагола във Future Simple Tense, като внимаваш дали трябва да използваш will или be going to.
15
Спрегни глагола, като внимаваш дали трябва да използваш will или be going to.

Описание на теста

В онлайн теста по английски език за ниво А2 ще можеш да провериш знанията си за бъдеще просто време или Future Simple Tense. Кои са най-интересните особености, свързани с това глаголно време? Каква е тънката граница при употребата на "will" и "be going to"? Вярно ли е, че когато планираш нещо, използваш "be going to"? А може ли да използваш и "will" и "be going to", когато предполагаш, че нещо ще се случи? В този онлайн тест ще имаш възможност да си припомниш кога се използва Future Simple Tense и да спрегнеш няколко глагола. Направи теста и давай напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се