logo

Тест: Бъдеще просто време. Future Simple. Will и be going to

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Бъдеще просто време може да се изразява по два начина. Кои са те?
2
Вярно ли е, че след will  глаголът се поставя в инфинитив?
3
В кои от случаите използваме be going to?
4
В кои от случаите използвамеwill?
5
Вярно ли е, че когато действието е спонтанно, доброволно и не е планирано, използвамеwill?
6
В кой от случаите въпросителното изречение е написано вярно?
7
Къде словоредът е правилен?
8
Вярно ли е, че в изречението I promise I am going to wash the dishes after work. трябва да използваме be going to?
9
Подреди думите, така че да образуваш отрицателно изречение.
10
Вярно ли е, че в изречението I will move to Varna. I made the decision a month ago. трябва да използваме will?
11
Подреди думите, така че да получиш отрицателно изречение във Future Simple Tense.
12
Подреди думите, за да образуваш въпросително изречение.
13
Спрегни глагола в изречението, като внимаваш дали трябва да използваш will или be going to.
14
Спрегни глагола във Future Simple Tense, като внимаваш дали трябва да използваш will или be going to.
15
Спрегни глагола, като внимаваш дали трябва да използваш will или be going to.

Описание на теста

В онлайн теста "Бъдеще просто време" (Future Simple Tense) за английски език - средно ниво ще можеш да провериш знанията си за бъдеще просто време. Кои са най-интересните особености, свързани с него? Каква е тънката граница в употребата между "will" и "be going to"? Вярно ли е, че когато планираме събитие в бъдещето, използваме "be going to"? А можем ли да използваме и "will" и "be going to", когато предполагаме, че нещо ще се случи? В този онлайн тест ще имаш възможност да си припомниш кога се използва Future Simple Tense и да спрегнеш няколко глагола. Направи теста и давай напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (28)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се