logo

Тест: Численост и свойства на популациите

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Придвижването на индивидите от други популации на вида в дадена негова популация се нарича:
2
В началото на определен период от време една популация е наброявала 1000 индивида. През този период са се родили 170 индивида и са умрели 120. В края на периода в популацията са имигрирали 80 индивида. Няма емиграция на индивидите. Каква е числеността на популацията в края на периода?
3
Кое свойство на популацията се изразява с примера: 200 полски врабчета на един хектар?
4
  • На диаграмата са представени процеси, които предизвикват промени в числеността на популация на катерици.
  • Кое съотношение между процесите съответства на промените, настъпили в числеността на популацията?
5
Кои свойства са важни, за да може популацията да поддържа своята численост и да обитава територията си неопределено дълго време.
6
За числеността на популацията е вярно, че:
7
Емиграция е напускане на индивиди и изнасяне на част от генофонда на популацията, с което нейният генофонд обеднява.
8
  • На графиката е представена динамиката в числеността на две популации (І и ІІ). Определи верните твърдения.
9
Зависимостта между раждамостта (Р), смъртността (С), миграционните процеси (М) и числеността (Ч) на популацията може да се изрази по следния начин: Ч=(Р+С)±М.
10
Раждаемостта зависи от:
11
Попълни липсващите думи, като използваш някои от дадените:
  • През 1911 г. на малкия вулканичен остров Сейнт Пол (Аляска) в Берингово море са заселени 25 северни елена, до 1950 г. са били преброени само 8 индивида. Максимална численост е регистрирана през 1938 г. Елените не са имали естествени врагове на острова.
  • раждаемост, изчерпването на храната, влиянието на хищници, имиграция
12
Свържи правилно.
13
Попълни пропуснатите думи в текста.
14
  • Еколози направили изследване на числеността на три популации през един и същ сезон.
  • Изчисли и съотнеси данните към популацията, за която се отнасят.
15
За кое свойство се отнася описанието?
  • Пингвините полагат много грижи за малките си, снасят само по едно яйце, докато океанските костенурки снасят десетки. При яйцеснасящите животни плодовитостта зависи и от количеството резервни хранителни вещества в яйцата. Сахалинската селда изхвърля 38-40 хиляди хайверни зърна с размер около милиметър, докато акули, чиито хайверни зърна са с диаметър 6-8 см, отделят само няколко.
  • Въведи отговора си с една дума!

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 9. клас „Численост и свойства на популациите“ ще се подготвиш за числеността, свойствата на популацията и популационния растеж. Ще тестваш знанията си за свойствата на популациите – раждаемост, смъртност и миграция и ще разбереш, че са променливи величини и зависят от биологичните особености на вида. Какво знаеш за различните свойства на популациите, взаимовръзката им и влиянието върху числеността ѝ? С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като популация, численост, раждаемост, смъртност, миграция. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се