logo

Тест: Води на сушата. Езера и блата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Естествени водни басейни на сушата, образувани във вдлъбнати части на релефа, се наричат:
2
Плитки водни басейни, обрасли с растителност, се наричат:
3
Най-голямото езеро на Земята, както и най-големият безотточен басейн е:
4
Изкуствено създадените от човека езера се наричат:
5
Най-дълбокото езеро на Земята е:
6
Какви видове са крайбрежните езера?
7
За кой вид езера се отнася следната характеристика:
  • Образуват се на места с варовикови или други разтворими скали.
  • ключови думи: тектонски, карстови, ледникови
8
С какъв произход са езерата в Рила и Пирин?
9
Кое от твърденията не се отнася за блатата?
10
Езера, които дават начало на реки и по този начин се свързват със Световния океан, се наричат:
  • ключови думи: отточни, безотточни
11
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: крайморско, Сребърна, лиманът, солена, лагуната, коса, Поморийското, прясна,  крайречно
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: 0,5; 1; 2,5; 3,5; 5; хидросферата; атмосферата
13
В кои континенти се намират посочените езера? Свържи така, че да се получи вярно твърдение.
14
Свържи частите на изреченията, така че да се образува вярно твърдение.
15
Според начина на образуване езерата биват различни видове. Какви са посочените езера? Свържи, така че да се получи вярно твърдение.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 8. клас ще провериш знанията си за част от водите на сушата – езерата и блатата. Ще разбереш дали си усвоил знания за начина на образуване и видовете езера. Ще отговаряш на въпроси за рекордьорите сред езерата по различни показатели. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се