Упражнение: Значение на глаголите


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по немски език за ниво А1 "Значение на глаголите" ("Leichte Verben und ihre Bedeutung") ще упражните с разнообразни задачи значението на важни немски глаголи. Подгответе се чудесно за тест по немски език, съдържащ текст с празни места ("дупки") и избор на вариант от няколко дадени варианта (multiple choice).

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете значенията на български и немски език:
5т. 2. Свържете значенията на български и немски език:
5т. 3. Свържете значенията на български и немски език:
5т. 4. Кои глаголи са подходящи за картинката?
5т. 5. Кои глаголи са подходящи за картинката?
6т. 6. Изберете подходящите глаголи за даденото изречение.
  • Die Frau ... an der Kasse.
6т. 7. Изберете подходящите глаголи за даденото изречение.
  • Martin ... Musik.
6т. 8. Изберете подходящите глаголи за даденото изречение.
  • Was ... Sie, Frau Beck?
6т. 9. Изберете подходящите глаголи за даденото изречение.
  • Wann ... die Kinder?
6т. 10. Изберете подходящите глаголи за даденото изречение.
  • Fabian Schneider ... Wein.
6т. 11. Кой глагол не е подходящ за съществително име ein Buch ?
6т. 12. Кой глагол не е подходящ за съществително име eine Stadt ?
11т. 13. Преведете глаголите:
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 14. В текста глаголите са правилно спрегнати, но всички те са разбъркани. Поправете грешките:
11т. 15. В текста липсват глаголите. Всички те са в трето лице множествено число:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!