logo

Тест: Води на сушата. Подземни води

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какъв процент от хидросферата заемат пресните води?
2
Как се нарича мястото на земната повърхност, където подземните води самостоятелно излизат на повърхността?
3
Форма на лечение на заболявания чрез къпане, което обикновено става в местата с минерални извори, се нарича:
4
Водите на сушата са:
5
Избери израза, с който да довършиш изречението, така че да се получи вярно твърдение.
  • Най-съществена част от водите на сушата, които са годни за използване от човека са:
6
Кой от посочените компоненти на водите на сушата заема най-голяма част от нея?
7
Според начина си на образуване подземните води са няколко вида. Какви подземни води не съществуват?
8
Кой вид извори се образуват на места с лесноразтворими скали?
  • ключови думи: артезиански, карстови, грунтови
9
По поречията на реките и в подножията на планините се образуват:
10
Между два водонепропускливи пласта се образуват:
11
Кои характеристики се отнасят за карстовите води?
12
Вярно ли е, че подземните води не вземат участие в кръговрата на водата?
13
Попълни пропуските в текста.
14
Попълни пропуските в текста.
15
По посочените схеми определи вида на подземните води и свържи така, че да се образуват верни твърдения.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 8. клас ще провериш знанията си за най-съществената част от водите на сушата – подземните води. Ще отговаряш на въпроси за образуването и значението на грунтовите, артезианските, кърстовите и минералните води. Ще разпознаваш видовете подземни води по схеми, изобразяващи образуването им. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (21)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се