logo

Тест: Речев етикет в електронното общуване

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Всички езикови норми, както и речевите етикетни формули, важат както в прякото общуване лице в лице, така и в електронното общуване в глобалната мрежа.
2
Към типовете електронно текстово общуване не спадат:
3
Общувай само с онези, които познаваш или чиято самоличност можеш да провериш.
  • Това е съвет, който засяга:
4
За термина "нетикет"  е вярно, че:
5
При електронното общуване липсва прекият физически контакт между участниците в комуникацията. Поради тази причина речевото поведение е единствената възможност да се постигнат комуникативните цели.
6
В интернет пространството НЕ се толерира:
7
В кой от примерите е употребена речева формула за официално общуване?
8
Нетикетът предлага набор от правила за спазване на морално и културно поведение в мрежата.
9
Попълни липсващата дума, за да получиш определението на специфичен термин за назоваване на интернет етикета.
10
В следния текст е пропусната една и съща дума. Открий коя е тя, като се съобразиш с контекста и темата "електронно общуване".
  • ................... са графични символи, които заменят мимика, интонация, жест. Задачата на ............................. е да изразят чувства, емоции. Най-често използваните .......................... са усмивка, тъжно лице, намигане, силен смях и др.
11
Кой от съветите НЕ се отнася до личния ти имидж в интернет пространството?
12
В кое от изказванията НЕ е допусната правописна/граматична грешка?
13
Свържи всеки от интернет термините с неговото значение.
14
Примерите в тази задача са взети от мрежата. В тях се съдържат думи, навлезли и утвърдили се в неформалното електронно общуване. Свържи всеки от примерите с подходящо обяснение на употребената в него дума от неформалния нетикет.
15
Свържи всяка от чуждиците, навлезли в електронното общуване, с подходящите им български заместители.

Описание на теста

Онлайн тестът по български език за 8. клас "Речев етикет в електронното общуване" е насочен към практическо прилагане на уменията за толерантно и грамотно общуване във виртуалното пространство. Знаеш ли какво е нетикет? А морални норми в елекронното общуване? С този тест ще провериш знанията си за правилата при интернет комуникацията и ще подобриш общата си езикова и комуникативна култура при най-предпочитания от съвременните хора тип общуване - виртуалното. Хайде, гмурни се в теста сега!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се