logo

Тест: Фразеологично словосъчетание

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Термините "фразеологично словосъчетание" и "фразеологизъм" са синоними помежду си.
2
Кое от посочените устойчиви словосъчетания е фразеологизъм, но не е идиом?
3
Словосъчетанието "прав ъгъл"  е:
4
Свободните словосъчетания са предварително свързани във фраза със строго определено значение.
5
Кое от изреченията е синонимно на посоченото?
  • От дъжд на вятър говори врели - некипели.
6
Снимката илюстрира един от изброените фразеологизми. Кой е той?
7
В кой от редовете е употребено фразеологично словосъчетание със значение "вдъхновявам"?
8
Направил си е сметката без кръчмаря казваме, когато някой:
9
В кой ред фразеологизмите не са синоними?
10
Коя от посочените сфери на общуване и на живот не се явява източник на фразеологични словосъчетания?
11
Кои от посочените фразеологизми са със значение "тръгвам си" ?
12
Попълни липсващата дума във всеки фразеологизъм.
  • За всяко празно място избери една от думите: пчела, бивол, мравка, бик.
13
Свържи всяко от фразеологичните словосъчетания с точното му значение.
14
В полето за отговор попълни липсващия термин от определението:
  • Вид фразеологично словосъчетание, чието цялостно значение не е изградено от значенията на съставящите го думи, се нарича:
15
Свържи всеки от фразеологизмите с произхода му.

Описание на теста

Онлайн тестът по български език за 8. клас "Фразеологично словосъчетание" ще ти даде възможност да провериш знанията си за устойчиви и свободни словосъчетания. Благодарение на тестовите задачи ще подобриш уменията си за разбиране на значението на фразеологизмите и за уместната им употреба. Освен това ще провериш наясно ли си със същността на понятия като фразеологизъм, идиом, терминологично словосъчетание, устойчив израз. Хайде, давай напред към задачите!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (18)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се