new-logo

Тест: Урбанизация. Същност и история на урбанизацията

Тест

С онлайн теста "Урбанизация" по география за 9 клас ще проверите знанията си за този толкова важен съвременен процес - урбанизация. Ще разберете дали сте усвоили понятията урбанизация, субурбанизация, мегаполис, агломерация. Ще отговаряте на въпроси за причините, довели до този процес, за особеностите в неговото проявление и съвременните му тенденции. Ще имате възможността да локализирате на контурната карта местоположението на най-големите агломерации и мегаполиси в света. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Процесът на концентрация на население, производствени мощности и обслужващи дейности и разпространяването на градски начин на живот, се нарича:
2
Урбанизацията протича най–активно през:
3
В кой от регионите в света равнището на урбанизация е най-ниско?
4
Кой е най–големият мегаполис в света?
5
Обединението Гданск – Гдиня – Сопот е пример за:
6
Съвременното развитие на селищата в света се определя от развитието и ролята на:
7
Субурбанизацията е процес на преместване на население за постоянно живеене с основна цел:
8
Коя е основната причина за развитието на урбанизацията?
9
Кое твърдение за урбанизацията в развиващите се страни на Азия и Африка НЕ е вярно?
10
Урбанизационните процеси се развиват с най–бързи темпове в края на 20 и началото на 21 век в:
11
Една от формите на урбанизация е псевдоурбанизацията. Кое от изображенията свързвате с това понятие?
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: влошаване, недостиг, здравеопазване
13
Свържете понятието с неговото значение:
14
На картата с цифри от 1 до 5 са обозначени мегаполиси в света. Свържете цифрата с името на мегаполиса:
15
С номера от 6 до 10 са обозначени някои от най-големите агломерации в света. Свържете цифрата с името на агломерацията:

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се