Упражнение: Урбанизация. Същност и история на урбанизацията


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Урбанизация" по география за 9 клас ще проверите знанията си за този толкова важен съвременен процес - урбанизация. Ще разберете дали сте усвоили понятията урбанизация, субурбанизация, мегаполис, агломерация. Ще отговаряте на въпроси за причините, довели до този процес, за особеностите в неговото проявление и съвременните му тенденции. Ще имате възможността да локализирате на контурната карта местоположението на най-големите агломерации и мегаполиси в света. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Процесът на концентрация на население, производствени мощности и обслужващи дейности и разпространяването на градски начин на живот, се нарича:
5т. 2. Урбанизацията протича най–активно през:
5т. 3. В кой от регионите в света равнището на урбанизация е най-ниско?
5т. 4. Кой е най–големият мегаполис в света?
5т. 5. Обединението Гданск – Гдиня – Сопот е пример за:
6т. 6. Съвременното развитие на селищата в света се определя от развитието и ролята на:
6т. 7. Субурбанизацията е процес на преместване на население за постоянно живеене с основна цел:
6т. 8. Коя е основната причина за развитието на урбанизацията?
6т. 9. Кое твърдение за урбанизацията в развиващите се страни на Азия и Африка НЕ е вярно?
6т. 10. Урбанизационните процеси се развиват с най–бързи темпове в края на 20 и началото на 21 век в:
6т. 11. Една от формите на урбанизация е псевдоурбанизацията. Кое от изображенията свързвате с това понятие?
6т. 12. Попълнете пропуските в текста:
11т. 13. Свържете понятието с неговото значение:
11т. 14. На картата с цифри от 1 до 5 са обозначени мегаполиси в света. Свържете цифрата с името на мегаполиса:
11т. 15. С номера от 6 до 10 са обозначени някои от най-големите агломерации в света. Свържете цифрата с името на агломерацията:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

10:43 - 26.12.2015

Благодарим!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.