logo

Тест: Урбанизация. Същност и история на урбанизацията

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое твърдение се отнася за процеса урбанизация?
2
Процесът на концентриране на население и производствени мощности, нарастване на броя, големината и ролята на градовете, се нарича:
3
Кое твърдение НЕ се отнася за урбанизацията?
4
Най-силно процесът на урбанизация се проявява през периода XVIII-XX век. Причините за това са:
5
Урбанизационните процеси се развиват с най-бързи темпове през XVIII-XX век в:
6
Съвременното развитие на селищата в света се определя от развитието и ролята на:
7
Свържи етапите на урбанизация с изображенията.
8
Коя е основната причина за развитието на урбанизацията?
9
Кое твърдение за урбанизацията в развиващите се страни на Азия и Африка НЕ е вярно?
10
Урбанизационните процеси се развиват с най-бързи темпове в края на 20. и началото на 21. век в:
11
Една от формите на урбанизация е псевдоурбанизацията. Кое от изображенията свързваш с това понятие?
12
Свържи видовете урбанизация с техните характеристики.
13
За коя страна се отнася текстът:
  • Населението на страната е концентрирано в южната част, а останалата част е неравномерно разпределена. Градовете имат много високи сгради, строи се дори и под земята, създават се изкуствени острови, върху които се изграждат квартали за живеене.
14
Попълни пропуските в текста.
15
На картата са посочени някои от държавите с най-голям относителен дял на градско население в света. Напиши имената им срещу съответните цифри.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 9. клас ще демонстрираш знанията си за урбанизацията като един от процесите с изключителна важност в съвременния свят. Знаеш ли какво включва процесът урбанизация? Ще отговаряш на въпроси за причините, довели до този процес, и етапите, през които е преминал. Какви са особеностите в неговото проявление и съвременните му тенденции? Заинтригувах ли те вече? Хайде, отговори на въпросите и ще си отличник в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се