logo

Тест: Текстови задачи с линейни неравенства

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Банка установила, че банкоматът ѝ се използва най-малко от 26 и най-много от 63 души на ден. Запиши информацията с двойно неравенство.
2
Ако към произведението на едно число с 8 се прибави 3, ще се получи число, не по-голямо от 11. Кое е най-голямото цяло число, за което това е изпълнено?
3
Ако от числото 3 извадим произведението на едно число с 5, ще се получи число, не по-малко от -7. За кои естествени числа е изпълнено това условие?
4
Вярно ли е, че ако сталагмит нараства с 1 cm за 50 години, за да се образува сталагмит с височина, по-голяма от 5 m, са необходими повече от 25 000 години?
5
Голямата основа на трапец е 9 cm, а височината му е 3 cm. Колко cm най-малко трябва да е малката основа, за да бъде лицето му не по-малко от 24 cm²?
6
Дължината на правоъгълник е с 5 cm повече от широчината му, а обиколката му е не повече от 46 cm. Колко cm може да е най- голямата широчина на фигурата?
7
На първи кръг от състезание по математика се дават 10 задачи, като за всяка вярно решена задача са дават по 3 точки, а за всяка нерешена задача се отнема по 1 точка. Ако до втори кръг се допускат учениците, които имат най-малко 18 точки, колко най-малко задачи трябва да реши ученик, за да се класира за втория кръг?
8
Тарифата на таксиметрова фирма е 0,60 лв. първоначална такса и 0,80 лв./км дневна тарифа. Ако клиент разполага с 20 лв., колко километра най-много може за измине с наето от тази фирма такси?
9
Въже, дълго не повече от 100 m, трябва да се разреже на три части, така че втората да е два пъти по-дълга от първата, а третата да е 16 m. Каква е най-голямата възможна дължина на втората част?
10
Строител проектира плувен басейн с широчина 1,5 пъти по-малка от дължината. Ако обиколката на басейна е не по-малка от 100 m, колко m най-малко може да бъде широчината му?
11
Туристи излезли на екскурзия по река с катер, като първо се движели по течението на реката. Скоростта на катера в спокойна вода е 16 km/h, а скоростта на течението е 4 km/h. На какво най-голямо разстояние могат да се отдалечат туристите, ако разполагат с 8 часа за отиване и връщане?
12
За конкурс са се записали между 1300 и 1420 кандидата. Броят на жените е с 200 по-малък от удвоения брой на мъжете. Колко най-малко мъже и колко най-много жени могат да се запишат за конкурса?
13
Камион тръгнал от град А за град Б, като се движел със средна скорост 60  km/h. Един час по-късно от А за Б тръгнал автомобил. С каква най-малка средна скорост трябва да се движи автомобилът, за да настигне камиона не по-късно от 2 часа след тръгването си?
14
В книжарница има тетрадки по 0,60 лв., 0,80 лв и 1,20 лв. Еми иска да си купи от трите вида тетрадки, като от най-евтините решила да вземе три пъти повече от тези по 0,80 лв., а от най-скъпите – два пъти повече от тези по 0,80 лв. Колко най-много тетрадки от всеки вид може да вземе Еми, ако има 20 лв.?
15
Разстоянието от дома на ученик до училище е два пъти по-дълго от разстоянието от дома до стадиона. Домът се намира между училището и стадиона. Ученикът напуска дома си, отива в училище, оттам на стадиона и се прибира вкъщи. Ако общото разстояние е между 11,8 km и 12,64 km, на какво разстояние най-много се намира училището до дома на ученика?

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 7. клас на тема "Текстови задачи с линейни неравенства". В него ще упражниш знанията си за линейните неравенства и техните свойства. Ще решаваш задачи, които изискват по-задълбочено познаване на неравенствата, ще моделираш реални ситуации с линейни неравенства и ще даваш отговори на поставения въпрос във всяка задача. Ще записваш решения с двойно неравенство, ще откриеш едно от най-привлекателните качества на математиката – намирането на разнообразни и неочаквани приложения в множество практически задачи. Решавай за отличен и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се