new-logo

Тест: Природни източници на въглеводороди. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Суровият нефт не се използва директно. След пречистване от примеси се подлага на първична и вторична преработка, след която се получават ценни за практиката нефтопродукти.
2
За кaчествена характеристика на бензина се използва:
3
Воден газ (смес от CO+H2) се получава при:
4
При крекинг процесите (термичен крекинг), въглеродната верига:
5
При нагряване на нефта над 350^oC от въглеводородите с по-дълги вериги се получава смес от:
6
От въглеводороди с права верига се получават въглеводороди със същия брой въглеродни атоми и разклонена верига чрез процеса:
7
Крекинг бензинът обезцветява бромна вода, защото:
8
За коксуването на въглища е вярно, че:
9
Промишленият процес на превръщане на алкани и циклоалкани с шест и повече от 6 въглеродни атома в ароматни съединения, се нарича:
10
За процеса газификация на въглища е вярно, че:
11
Посочи верните твърдения за влиянието на нефта върху живите организми в Световния океан.
12
Посочи верните твърдения за октановото число.
13
Свържи всеки природен източник на въглеводороди с продуктите, получени след преработката му.
14
Попълни липсващите думи в дадения текст.
  • Използвай кирилица и малки букви.
15
Попълни празните места в твърденията.
  • Използвай кирилица и малки букви

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас върху природни източници на въглеводороди, чрез който ще провериш знанията си за това какво е вторична преработка на нефта и какви са получените продукти. Ще се запознаеш и с октановото число и това, което показва. Ще преговориш за методите на преработката на въглища. Ще се запознаеш с проблемите, причинени от добива и транспорта на нефта. Тестът ще ти помогне да се справиш много добре на изпитването в училище върху темата. Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се