new-logo

Тест: Природни източници на въглеводороди. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Суровият нефт не се използва направо, а след пречистване от примеси се подлага на първична и вторична преработка, при която се получават ценни за практиката нефтопродукти.
2
За кaчествена характеристика на бензина се използва:
3
В зависимост от условията и катализатора при вторична преработка на нефта настъпва превръщане на алкани с права верига в:
4
Част от бензина от вторичната преработка на нефта е богат на алкани с разклонена верига и ароматни въглеводороди, затова е висококачествен.
5
За получаване на въглеводороди и други ценни продукти въглищата се подлагат на:
6
Като използваш дадените думи, попълни текста.
  • транспортира, добива, нефтени петна, нефтени газове, екологична, слънчева
7
За процеса коксуване се използват въглища с високо въглеродно съдържание. Такива са:
8
Процесът каталитичен крекинг протича под действието на висока температура (500^\circC) и наличие на катализатор. При каталитичния крекинг на октан се получава:
9
Алканът додекан C12H26 може да се разпадне до C6H14 и C6H12 при t над 350^\circC и процесът се нарича:
10
Като използваш дадените думи, попълни текста:
  • aзотсъдържащи, въглеродсъдържащи, пълно, непълно, въглероден, серен
  • Използвай кирилица и малки букви.
11
Алканите са съставна част на нефта. При неговата преработка те се подлагат на различни технологични процеси - крекинг-процеси и реформинг. Свържи вида на процеса с неговите важни особености.
12
Един от продуктите, отделяни при коксуване на въглища, е каменовъглен катран. Той се използва като суровина за:
13
Свържи всеки природен източник на въглеводороди с получените от него продукти след преработка.
14
Попълни липсващите думи в дадения текст.
  • Използвай кирилица и малки букви.
15
Октановото число се определя, като се сравнява устойчивостта на детонация на бензина с устойчивостта на еталонна смес. Еталонната смес се съставя от нормален хептан с октаново число 0 и 2,2,4-триметилпентан (изооктан) с октаново число 100.
  • Допиши формулите на октан и 2,2,4-триметилпентан (изооктан).
  • Използвай латиница и главни букви и не оставяй интервали между буквите.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Природни източници на въглеводороди. Част 2", чрез който ще провериш знанията си за това какво е вторична преработка на нефта и какви са получените продукти. Ще се запознаеш и с октановото число и това, което показва. Ще преговориш за методите на преработката на въглища. Ще се запознаеш с проблемите, причинени от добива и транспорта на нефта. Тестът ще ти помогне да се справиш много добре на изпитването в училище върху темата. Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се