logo

Тест: Минало перфектно време. Past Perfect Tense

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че използваме минало перфектно време за момент от миналото, който се е случил преди друг минал момент?
2
Кой спомагателен глагол използваме, за да образуваме минало перфектно време?
3
Минало перфектно време се образува подобно на:
4
Вярно ли е твърдението, че за да образуваме минало перфектно време, използваме третата форма на глагола?
5
Кое от твърденията за минало перфектно време е вярно?
6
Коя от формите на спомагателния глагол have използваме, за да образуваме Past Perfect Tense?
7
Подреди думите, така че глаголът да е спрегнат правилно в минало перфектно време.
8
Вярно ли е твърдението, че единствената разлика при образуването на сегашно перфектно и минало перфектно време е, че при сегашно перфектно спомагателният глагол have е в сегашно време, а при минало перфектно той е в минало време?
9
Подреди думите, така че да получиш положително изречение в Past Perfect Tense.
10
Правилно ли е спрегнат глаголът в изречението?
  • The monkey had climbed up the tree.
11
Подреди думите, така че да получиш въпросително изречение.
12
Подреди думите, за да образуваш отрицателно изречение.
13
Спрегни глагола to call в 1л., мн. ч., Past Perfect Tense.
14
Спрегни глагола to play в 3л., ед. ч., Past Perfect Tense.
15
Спрегни глаголите в изречението, като внимаваш дали те трябва да са в минало перфектно или в минало просто време.

Описание на теста

В онлайн теста "Минало перфектно време" (Past Perfect Tense) за английски език - средно ниво ще можеш да провериш знанията си за минало перфектно време. Лесно ли се образува? Какво общо има то със сегашно перфектно време (Present Perfect Tense)? Кой спомагателен глагол използваме при образуването му? А каква е разликата между минало перфектно (Past Perfect Tense) и минало просто време (Past Simple Tense)? Кое от двете времена се е случило по-рано? В този онлайн тест ще имаш възможност да си припомниш кога се използва Past Perfect Tense и да спрегнеш няколко глагола. Направи теста и давай напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се