logo

Тест: Равностранен триъгълник. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Равностранният триъгълник има:
2
Трите ъгъла на равностранен триъгълник са равни на:
3
Вярно ли е, че равнобедрен триъгълник, на който единият от ъглите е 60º, е равностранен?
4
Отбележи вярното. На чертежа могат да се преброят:
5
Вярно ли е, че ако външните ъгли на триъгълник са равни на 120º, триъгълникът е равностранен?
6
Външните ъгли на триъгълник са два пъти по-големи от вътрешните. Триъгълникът е:
7
CL е ъглополовяща на външния ъгъл при върха С на равностранния ΔABC. Кое от твърденията е вярно?
8
Точка D е външна за равностранния триъгълник ΔАВС и такава, че DB=AB. Ако ∠DBC=40º, да се намери ∠ADB.
9
През върха С на равностранен ΔАВС със страна а е построена права l, която е успоредна на ъглополовящта AL на ∠А. Правата l пресича продължението на АВ в точка D.
  • Отсечката DA има дължина:
 
10
За равностранния триъгълник АВС точките M, N, P са среди съответно на страните AB, BC, CA и са върхове на триъгълник.
  • Колко са равностранните триъгълници?
11
През върха С на равностранния триъгълник АВС е построена права l, успоредна на ъглополовящата на ∠САВ. Правата пресича продължението на АВ в точка D.
  • Ако CD=b cm и периметърът на ΔАВС е 12 cm, то периметърът на ΔCAD e:
12
Даден е равностранен триъгълник АВС и CH е височината към страната АВ. На продължението на СН от върха С е нанесена точка K, така че СK=AB (точка С е между Н и К).
  • ∠АСВ + ∠АКВ =
13
В ΔABC ъгълът при върха А е 60°, а ъгълът при върха С е 80°. Ъглополовящите на външните ъгли при върха А и върха В се пресичат в точка G. От върха В са построени височините BH и BE съответно към страните AC и AG.
  • Ако отсечката BH = 7 cm, намери дължините на BЕ и HЕ.
14
Основите на равностранните триъгълници CDE и DFK лежат на една права. Точките G и H са среди съответно на отсечките EF и CK. Докажи, че ΔCDK≅ΔEDF.
15
Основите на равностранните триъгълници CDE и DFK лежат на една права. Точките G и H са среди съответно на отсечките EF и CK.
  • Ако разстоянието HG е 6 cm, намери периметъра на ΔHGD.

Описание на теста

В онлайн теста "Равностранен триъгълник. Задачи" по математика за 7. клас ще провериш знаеш ли кой триъгълник е равностранен. Какво знаеш за страните и ъглите на равностранен триъгълник? Какво е достатъчно да докажеш, за да можеш да твърдиш, че един триъгълник е равностранен? Задачите от теста ще ти помогнат да затвърдиш знанията си и да ги прилагаш успешно в задачите по математика. Реши теста, за да си сред най-добрите по математика в 7. клас!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се