logo

Тест: Сегашно перфектно продължително време. Present Perfect Continuous Tense

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кога използваме сегашно перфектно продължително време?
2
Кой спомагателен глагол НЕ използваме, за да образуваме сегашно перфектно продължително време?
3
Вярно ли е, че при сегашно перфектно продължително време същинската част на глагола трябва да е в инфинитив?
4
Коя форма на спомагателния глагол to be трябва да използваме, за да образуваме сегашно перфектно продължително време?
5
Вярно ли е твърдението, че за да образуваме сегашно перфектно продължително време трябва да използваме спомагателния глагол have?
6
Когато използваме сегашно перфектно продължително време, наблягаме на:
7
Подреди думите, така че да получиш глагол, който е спрегнат в Present Perfect Continuous Tense.
8
Кой от въпросите може да ни подскаже, че трябва да използваме Present Perfect Continuous Tense?
9
Подреди думите, така че да спрегнеш правилно глагола в Present Perfect Continuous Tense.
10
Вярно ли е, че основната разлика между сегашно перфектно и сегашно перфектно продължително време е, че сегашно перфектно набляга на резултата от действието и действието е приключило, а сегашно перфектно продължително набляга на продължителността и действието не е приключило.
11
Вярно ли е, че на английски даденото изречение трябва да се напише в Present Perfect Continuous Tense?
  • Те спорят от половин час.
12
Каква е разликата между for и since?
13
Спрегни глагола to think в 1л., ед. число, Present Perfect Continuous Tense.
14
Спрегни глагола to sit в 3л., ед. число, Present Perfect Continuous Tense.
15
Спрегни глаголите, като внимаваш дали те трябва да са в сегашно перфектно или в сегашно перфектно продължително време.

Описание на теста

В онлайн теста "Сегашно перфектно продължително време" (Present Perfect Continuous Tense) за английски език - средно ниво ще можеш да провериш знанията си за сегашно перфектно продължително време. Какви са особеностите при образуването му? Вярно ли е, че то се образува с два спомагателни глагола? Какви са разликите между сегашно перфектно и сегашно перфектно продължително време? Припомни си как да разграничаваме двете времена и кои са въпросите, които биха ни помогнали да разберем разликите между тях. В този онлайн тест ще имаш възможност да се упражниш и да спрегнеш няколко глагола в Present Perfect Continuous Tense, затова направи теста и давай напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (28)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се