logo

Тест: Височина, ъглополовяща и медиана в равнобедрен триъгълник

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че височината, медианата и ъглополовящата през върха срещу основата в равнобедрен триъгълник лежат на симетралата на основата?
2
Вярно ли е, че ако AM = MB и CM ⊥ AB, то ΔABC е равнобедрен?
3
В равнобедрен \bigtriangleup ABC с бедра AC=BC точка H е върху основата AB,\measuredangle ACB=70^\circ,\measuredangle BCH=35^\circ. Намери \measuredangle BHC.
4
В равнобедрения \bigtriangleup ABC с бедра AC=BC точка M е върху основата AB,\measuredangle ACB=106^\circ,\measuredangle MCB=53^\circ,AB=9cm. Намери BM,\measuredangle ABC.
5
В равнобедрен триъгълник ABC основата AB=7cm, а ъглополовящата през върха C е 5cm. Намери лицето на \bigtriangleup ABC.
6
В равнобедрения ΔABC с основа AB = 6 cm и ∠ACB = 36º  BL е ъглополовящата през върха B. Намери BL.
7
На чертежа AC=BC,AM=MB,BH\perp AC,\measuredangle ACB=46^\circ. Намери \measuredangle BPM.
8
На чертежа AC=BC=12cm,\measuredangle ACB=30^\circ и CH е височина. Намери лицето на \bigtriangleup ABC.
  • Упътване: Намери разстоянията от точка H до бедрата на триъгълника.
9
В равнобедрен триъгълник ABC основата AB=3cm, а медианата през върха C e 9cm. Намери лицето на \bigtriangleup ABC.
10
На чертежа AC=BC,CH\perp AB,\measuredangle ACB=128^\circ и BP е ъглополовяща. Подреди във възходящ ред, като поставиш най-малкия ъгъл най-отгоре, ъглите \alpha ,\beta ,\gamma и \delta.
11
На чертежа AC=BC,AM=MB,BH\perp AC,\measuredangle BPM=65^\circ. Намери \measuredangle BAH,\measuredangle MBP,\measuredangle CBP,\measuredangle ACB .
12
В равнобедрения \bigtriangleup ABC \left ( \measuredangle B> 90^\circ \right ) са построени височините AH\perp BC,CR\perp AB. Ако \measuredangle BCR=50^\circ, намери \measuredangle HAC.
13
На чертежа AC = BC, AL е ъглополовяща на ∠BAC и CH ⊥ AL. Ако ∠AHC = 56º, намери ∠ACB.
14
В равнобедрения ΔABC (AB = AC) ъглополовящата CL е равна на BC. Намери ∠BAC.
15
На чертежа ΔABC е равностранен, а Δ ABD – равнобедрен (AD = BD). ∠DAB = 30º. Намери CN.

Описание на теста

В този онлайн тест по математика за 7. клас на тема "Равнобедрен триъгълник" ще решаваш задачи, използвайки  свойствата на равнобедрения триъгълник – ъглите при основата му са равни; медианата през върха срещу основата му е ъглополовяща и височина; ъглополовящата на ъгъла срещу основата му е медиана и височина; височината през върха срещу основата му е медиана и ъглополовяща. Ще стигнеш до извода, че медиана, ъглополовяща и височина през върха срещу основата на равнобедрен триъгълник съвпадат и лежат на симетралата на основата. Тези важни зависимости ще ти дадат ключа към решението на задачи от равнобедрен триъгълник. Направи теста и се подготви за отличен!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (59)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се