logo

Тест: Месторабота

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете немските думи с техните значения на български:
2
Свържете немските думи с техните значения на български език:
3
Свържете немските думи с тяхното значение на български език:
4
Свържете немските думи с техните значения на български:
5
Попълнете правилото:
6
Как питаме за мястото, където работи някой?
7
Кое съществително име е излишно?
  • Andreas arbeitet in einem ...
8
Кое съществително име е излишно?
  • Manuela arbeitet in einer …
9
Кои са подходящите съществителни имена?
  • Philipp arbeitet bei ...
10
Кои са подходящите съществителни имена?
  • Herr Mayer arbeitet auf ...
11
Свържете частите на изреченията:
12
Посочете определителния член (der, die, das) на съществителните имена:
13
Заместете определителния член в дателен падеж с неопределителен член в дателен падеж:
14
Изберете правилния вариант за предлог и определителен член:
15
Добавете определителния член в дателен падеж и местоработата.
  • Пример: Die Floristin arbeitet in ...
  • Die Floristin arbeitet in dem Blumenladen.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

Описание на теста

С онлайн теста по немски език "Месторабота" ("Der Arbeitsplatz") ще проверите много неща - познавате ли професиите и местата, където се упражняват те? Познавате ли определителния член на думи като Blumenladen, Krankenhaus, Schule? Кои предлози използваме за различните местоработи? Защо използваме дателен падеж, когато посочваме местоработата си? Как изглеждат определителният и неопределителният член в дателен падеж? Проверете знанията си с разнообразните задачи в онлайн урока по немски език за нива А1 и А2. Бъдете отличници на контролните по немски!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се