logo

Тест: Сегашно перфектно време. Present Perfect Tense

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кога използваме Сегашно перфектно време?
2
Кой спомагателен глагол използваме, за да образуваме Сегашно перфектно време?
3
Вярно ли е, че използваме Сегашно перфектно време за действия, които са се случили в миналото, но които продължават и сега?
4
В кои от случаите НЕ използваме Сегашно перфектно време?
5
Коя форма на глагола използваме при Сегашно перфектно време?
6
Правилно ли е написано изречението?
  • She have watched this movie.
7
Подреди думите, така че да образуваш положително изречение в Present Perfect Tense.
8
Къде поставяме частицата за отрицание not при отрицателно изречение в Сегашно перфектно време?
9
Вярно ли е, че използваме Сегашно перфектно време за действие, което се е случило в точно определен момент от миналото?
10
Подреди думите, така че да образуваш отрицателно изречение в Present Perfect Tense.
11
Правилно ли е изречението?
  • I haven't watched this movie.
12
Подреди думите, така че да образуваш въпросително изречение в Present Perfect Tense.
13
Спрегни глагола to use в 1л., ед. число, Present Perfect Tense.
14
Спрегни глагола to believe в 3л., мн. ч., Present Perfect Tense.
15
Спрегни глагола to play в 3л., ед. ч., Present Perfect Tense.

Описание на теста

В онлайн теста "Сегашно перфектно време" (Present Perfect Tense) за английски език - средно ниво ще можеш да провериш знанията си за сегашно перфектно време. Припомни си кога се използва то и какви са особеностите при образуването му. Как се променя глаголът в Present Perfect Tense? Можем ли да кажем, че употребата му е свързана със ситуация, която е започнала в даден минал момент и не е приключила към момента на разговора?  А как се образуват въпросителните и отрицателните изречения? В този онлайн тест ще имаш възможност да се упражниш и да спрегнеш няколко глагола в Present Perfect Tense. Направи теста и давай напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се