logo

Тест: Признак за еднаквост на правоъгълни триъгълници

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Съгласно признака за еднаквост на правоъгълни триъгълници два правоъгълни триъгълника са еднакви, ако имат съответно равни:
2
На чертежа триъгълниците са еднакви. Кои са равните съответни елементи?
3
На чертежа \measuredangle ACB=\measuredangle ADB=90^\circ и AD=AC. Ако \measuredangle ABC=65^\circ, намери \measuredangle BAD.
4
На чертежа са означени съответно равните елементи в двата триъгълника. Еднакви ли са триъгълниците?
5
На чертежа \bigtriangleup ABC\cong \bigtriangleup ABD. Какви са триъгълниците ADC и BDC?
6
Еднакви ли са триъгълниците на чертежа?
7
На чертежа \measuredangle ACB=\measuredangle ADB=90^\circ. Ако AC=BD и  \measuredangle BAD=20^\circ, намери \measuredangle BAC.
8
По данните от чертежите свържи всеки ъгъл x с неговата стойност, ако AC=BD.
9
По данните от чертежа намери x и y.
10
На чертежа \bigtriangleup ABC е равнобедрен, а AH1,BH2 са височини към бедрата. Ако \measuredangle BAH1=20^\circ, намери \measuredangle ACB.
11
Подреди решението на задачата: "На чертежа \measuredangle ACB=\measuredangle ADB=90^\circ,AC=BD. Докажи, че AD=BC."
12
По данните от чертежа намери x и y.
13
На страните AB,BC на \bigtriangleup ABC са взети точки M,P и са построени перпендикулярите MN,PQ. Ако MN=PQ,AM=PC и \measuredangle AMN=27^\circ, намери \measuredangle ABC.
14
На чертежа \measuredangle ACB=\measuredangle ADB=90^\circ и AC=BD=6cm. Ако \measuredangle BAD=30^\circ, намери периметъра на четириъгълника ABCD .
15
На чертежа \measuredangle ACB=\measuredangle ADB=90^\circ и AC=BD=5cm. Ако \measuredangle ABC=40^\circ, намери \measuredangle CAD.

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 7. клас на тема "Признак за еднаквост на правоъгълни триъгълници". В него ще приложиш теоремата за еднаквост на правоъгълни триъгълници (позната още като четвърти признак за еднаквост на триъгълници) в задачи. Ще се научиш да разпознаваш еднакви правоъгълни триъгълници само по два съответно равни елемента – катет и хипотенуза. По съответно равни други елементи в триъгълници – височини и ъглополовящи, ще откриваш двойки правоъгълни триъгълници и ще доказваш тяхната еднаквост. По дадени два еднакви правоъгълни триъгълника ще намираш съответно равни страни и ъгли. Реши теста и се подготви за отличен!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се