logo

Тест: Втори признак за еднаквост на триъгълници

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Двата триъгълника на чертежа са еднакви. Отбележи верните съответно равни елементи.
2
Два триъгълника са еднакви, ако имат съответно равни:
3
Равните елементи в двата триъгълника са означени с един и същ знак. Еднакви ли са триъгълниците по втори признак?
4
На чертежа равните елементи са означени с един и същ знак. Еднакви ли са двата триъгълника?
5
Според данните от чертежа еднакви ли са двата триъгълника?
6
Равните елементи в двата триъгълника на чертежа са означени с едни и същи знаци. Свържи съответно равните и еднакви елементи.
7
На чертежа AP=DP=5 cm; ∠A=∠D. За да твърдим, че триъгълниците BAP и CDP са еднакви по втори признак, кои са останалите равни елементи?
8
На чертежа равните елементи са означени с еднакви знаци. От кои равенства следва, че ΔABD≅CBD?
9
За четириъгълника ADBC страната CB=8 cm, AC=5 cm и АВ е ъглополовяща на ∠CAD и ∠CBD.
  • Периметърът на ADBC e:
10
На чертежа еднаквите елементи са означени с един и същ цвят и знак. ΔABD≅ΔCBE, защото:
11
На чертежа еднаквите елементи са означени с един и същ знак и цвят. Ако за ΔABD ∠А:∠В:∠D=1:2:6, да се намери градусната мярка на ∠BEC.
12
На чертежа ∠CBA=∠DBA, AB е ъглополовяща на ∠CAD. ΔABC≅ΔABD, защото:
13
Равните ъгли на чертежа са означени с един и същ знак. На кои отсечки са равни отсечките AD и AC?
14
На чертежа равните ъгли са означени с един и същ знак. Ако ∠АВС=25°, ∠ADB=50°, да се намери ∠CAB и ∠ DAC .
15
В \Delta ABC CA=CB=6 cm, AB=4 cm и AL е ъглополовяща на \angle CAB. Ако разстоянието от точка L до страната AC и страната AB е 2,2 cm, да се намерят лицата SALCSABLSABC .

Описание на теста

В онлайн теста "Втори признак за еднаквост на триъгълници" по математика за 7. клас ще провериш как си усвоил втори признак за еднаквост на триъгълници. Кои три елемента трябва да бъдат съответно равни, за да бъдат два триъгълника еднакви по втори признак? Задачите от теста ще ти помогнат да откриваш равните елементи и да доказваш еднаквост на триъгълници по втори признак. Реши теста, за да си сред най-добрите по математика в 7. клас!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се