new-logo

Тест: Въглеводороди. Обобщение. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кой ред са изброени само наситени мастни въглеводороди?
2
Според вида на химичната връзка ацикличните въглеводороди биват:
3
Oбщата формула на хомоложния ред на алкилбензените е:
4
За алкилбензените е вярно, че в молекулата си съдържат прости връзки и една тройна връзка.
5
Алкените са силно реактивоспособни съединения и за тях са характерни следните реакции:
6
Като използваш дадените думи, попълни вярно текста:
  • полимеризация, горене, поглъщат, oтделят , светлина, топлина
  • За изписването на формулите използвай латиница и арабски цифри.
7
Свържи класа на органичните съединения с вярната формула.
8
От дадените органични съединения изомери помежду си са:
9
Дадени са следните въглеводороди:
  • 1. CH3-CH=CH-CH3
  • 2. CH3-CH2-CH2-CH3
  • 3.  CH3-CH\equiv CH-CH2-CH3
  • 4. C8H16
  • 5. CH3-CH=CH2
  • 6. C8H18    7. C6H5CH3
  • Посочи кои от тях са хомолози помежду си.
10
С най-голямо промишлено значение е полимеризацията на:
11
Свържи частите и получи вярно твърдение за съответните органични вещества.
12
Обезцветяването на бромна вода е качествена реакция за доказване на въглеводороди, съдържащи:
13
Допиши уравненията, изразяващи характерните свойства на наситените въглеводороди (алкани).
  • Използвай латиница и арабски цифри, за да попълниш празните места в химичните уравнения.
14
Тротилът е един от най-често използваните експлозиви за пълнене на гранати, бомби и мини. Той е жълто кристално вещество и се получава при взаимодействие на метилбензен с азотна киселина. Напиши наименованието на полученото при реакцията съединение.
15
Дадени са следните въглеводороди: метан, 1-бутин, 1-бутен и бензен. За две от съединенията са характерни присъединителни реакции. Допълни уравненията, като използваш латиница и рационални формули. Не оставяй интервали и не пиши валентни черти за простите връзки.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Въглеводороди. Обобщение. Част 1", чрез който ще провериш знанията си за основните видове въглеводороди. Ще обобщиш знанията си за понятието хомоложен ред и ще упражниш наименованията на алкани, алкени, алкини и арени. Ще си припомниш какво е изомерия и каква изомерия е характерна за всеки клас. Ще затвърдиш знанията си за строежа на тези съединения, както и основните им химични свойства. Тестът ще ти помогне да провериш дали си готов за отлична оценка на предстоящото изпитване в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се