logo

Тест: Въглеводороди. Обобщение. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Наситени въглеводороди са:
2
Наличието на сложна връзка между въглеродните атоми определя въглеводородите като:
3
Съединението, записано с молекулна формула C7H7:
4
Алкилбензените съдържат:
5
За алкените НЕ са характерни:
6
Свържи класовете въглеводороди със съответната им обща формула:
7
Свържи класа на органичните съединения с вярната формула.
8
Посочи верните твърдения за структурната изомерия на въглеводородите.
9
Посочи реактивите, с чиято помощ могат да се различат етан, етен и етин.
10
Попълни с част от дадените думи.
  • етен, полиетан, етин, пропен, пропин, пропан
11
Отбележи верните твърдения.
12
Попълни с част от дадените думи така, че да получиш вярно твърдение.
  • заместителни, присъединителни, йоннообменни,  редукционни, горене
13
Допиши уравненията, изразяващи характерните свойства на наситените въглеводороди (алкани).
  • Използвай латиница и арабски цифри. Не поставяй валентни черти или интервали.
14
Тротилът е един от най-често използваните експлозиви. Той е жълто кристално вещество и се получава при взаимодействие на метилбензен с три мола  азотна киселина. Напиши химичното наименование на тротила. Използвай кирилица и арабски цифри.
15
Попълни липсващите съкратени структурни (рационални) формули за главните крайни продукти в дадените уравнения.
  • Използвай само латиница и арабски цифри. Не поставяй интервали и валентни черти.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас върху обобщение на въглеводороди, чрез който ще провериш знанията си за основните видове въглеводороди. Ще обобщиш знанията си за понятието хомоложен ред и ще упражниш наименованията на алкани, алкени, алкини и арени. Ще си припомниш какво е изомерия и каква изомерия е характерна за всеки клас. Ще затвърдиш знанията си за строежа на тези съединения, както и основните им химични свойства. Тестът ще ти помогне да провериш дали си готов за отлична оценка на предстоящото изпитване в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се