logo

Тест: Климатични пояси и области. Пояс на субтропичния, умерения, субполярния и полярния климат

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво означава понятието „климат“ в буквален превод от гръцки език?
2
Формата на Земята, движението ѝ около Слънцето и наклонът на земната ос са причини, поради които на планетата има разнообразие в:
3
Заради начина, по който се проявява един от типовете климат се нарича средиземноморски. Кой е той?
4
В кое полукълбо са разположени основно най-големите територии с умерен климат?
5
В коя подобласт на умерения климат пада най-голямо количество валежи?
6
От подножията към билата на високите планини климатът се променя по следния начин:
7
Около Севернатата и Южната полярна окръжност са формирани климатични пояси. Напиши името на климатичния пояс.
  • полярен, субполярен, субтропичен
8
За кой климатичен пояс се отнася следната характеристика: Той е най-големият по обхват. В него времето се определя от един тип въздушни маси и често преминаващите циклони и антициклони.
  • ключови думи: полярен, умерен, тропичен
9
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: пасатен, континентален, преходен, мусонен, оазиси, пустини
10
Териториалното разположение на кое от изброените е обозначено с цифра 1 на картосхемата?
11
Попълни пропуските в текста.
  • ключови думи: много, положителна, полярните, отрицателна, умерените, малко
12
За кой климатичен пояс се отнася следната климатограма?
13
Свържи особеностите на времето с климатичния пояс, за който са характерни.
14
Ученик е правил сравнение на двете климатограми, които виждаш. Един от изводите, които е направил НЕ е верен. Кой е той?
15
Свържи частите на изреченията, така че да се получи вярно твърдение.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 8. клас ще провериш знанията си за субтропичния, умерения, субполярния и полярния климатичен пояс. Ще разпознаваш климатичните пояси по характерна тяхна особеност, по описание или по местоположение. Ще упражниш и умението си за работа с климатограма – важно графично изображение, което е източник на информация. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се