new-logo

Тест: Климатични пояси и области. Пояс на субтропичния, умерения, субполярния и полярния климат

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво означава понятието „климат“ в буквален превод от гръцки език?
2
Формата на Земята, движението ѝ около Слънцето и наклонът на земната ос са причини, поради които на планетата има разнообразие в:
3
Заради проявлението си един от типовете климат се нарича средиземноморски. Кой е той?
4
В кое полукълбо са разположени основно най-големите територии с умерен климат?
5
В коя подобласт на умерения климат пада най-голямо количество валежи?
6
От подножията към билата на високите планини климатът се променя по следния начин:
7
Около Севернатата и Южната полярна окръжност са формирани климатични пояси. Напиши името на климатичния пояс.
  • полярен, субполярен, субтропичен
8
За кой климатичен пояс се отнася следната характеристика: Той е най-големият по обхват. В него времето се определя от един тип въздушни маси и често преминаващите циклони и антициклони.
  • ключови думи: полярен, умерен, тропичен
9
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: пасатен, континентален, преходен, мусонен, оазиси, пустини
10
Териториалното разположение на кое от изброените е обозначено с цифра 1 на картосхемата?
11
Попълни пропуските в текста.
  • ключови думи: много, положителна, полярните, отрицателна, умерените, малко
12
За кой климатичен пояс се отнася следната климатограма?
13
Свържи особеностите на времето с климатичния пояс, за който са характерни.
14
Ученик е правил сравнение на двете климатограми, които виждаш. Един от изводите, които е направил НЕ е верен. Кой е той?
15
Свържи частите на изреченията, така че да се получи вярно твърдение.

Описание на теста

С онлайн теста "Климатични пояси и области. Пояс на субтропичния, умерения, субполярния и полярния климат" по география за 8. клас ще продължиш да проверяваш знанията си за съответните климатични пояси. Ще разпознаваш климатичните пояси по характерна тяхна особеност, по описание или по местоположение. Ще упражниш и умението си за работа с климатограма – важно графично изображение, което е източник на информация. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се