logo

Тест: Първи признак за еднаквост на триъгълници

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ако два триъгълника са еднакви, то те:
2
Двата триъгълника са еднакви. Отбележи верните съответно равни елементи.
3
Два триъгълника са еднакви по първи признак, ако имат съответно равни:
4
В двата триъгълника равните елементи са означени с един и същ знак. Еднакви ли са триъгълниците по първи признак?
5
В двата триъгълника равните елементи са означени с един и същ знак. Еднакви ли са триъгълниците по първи признак?
6
Равните елементи в двата триъгълника са означени с едни и същи знаци. Свържи правилно равните и еднакви елементи.
7
За да са еднакви триъгълниците на чертежа по първи признак, трябва да е изпълнено и условието:
8
Разгледай триъгълниците на чертежа. Кои от тях са еднакви по първи признак?
9
Точка С е среда на отсечките AE и BD. От кои равенства следва, че ΔABC≅ΔECD по първи признак?
10
По данни от чертежа:
  • AC=BD,
  • ∠CAB=DBA=90°.
  • Кое условие трябва да се добави, за да бъдат еднакви ΔCAB и ΔDBA?
11
За четириъгълника ADBC страната CB=8 cm, AC=AD и АВ е ъглополовяща на ∠CAD.
  • ΔABC≅ΔABD, защото:
  • AC=AD (по условие)
  • AB (обща страна)
  • и...
12
За четириъгълника ADBC страната CB=8 cm, AC=AD=5 cm и АВ е ъглополовяща на ∠CAD.
  • Периметърът на ADBC e:
13
На чертежа АВ=5 m, BC=BD, ∠ABC=∠ABD и периметърът на ΔАВС е 15 m. Да се намери обиколката на черната фигура ADBC.
14
За триъгълниците ABC и DEF точка G и H са съответно от страните AB и DE, GB=HE и ΔAGC≅ΔDHF.
  • На коя отсечка е равна отсечката АВ?
 
15
За триъгълниците ABC и DEF точка G и H са съответно от страните AB и DE, GB=HE и  ΔAGC≅ΔDHF.
  • Докажи, че ΔABC≅ΔDEF.

Описание на теста

В онлайн теста "Първи признак за еднаквост на триъгълници" по математика за 7. клас ще провериш знаеш ли кога два триъгълника са еднакви по първи признак. Кои съответно равни елементи трябва да откриеш в два триъгълника, за да можеш да твърдиш, че са еднакви по първи признак? Задачите от теста ще ти помогнат да упражниш наученото и затвърдиш знанията си. Реши теста, за да бъдеш сред най-добрите по математика в 7. клас!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се