new-logo

Тест: Минало продължително време. Past Continuous Tense

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че минало продължително време се образува подобно на сегашно продължително време?
2
Правилно ли е твърдението, че за да образуваме минало продължително време, трябва да използваме спомагателния глагол to be?
3
В минало продължително време към глагола се добавя окончанието:
4
Коя от думите може да ни подскаже, че трябва да използваме минало продължително време?
5
Вярно ли е, че за да образуваме въпросително изречение в минало продължително време, трябва да разменим местата на подлога и спомагателния глагол to be?
6
Кога използваме Past Continuous Tense?
7
Подреди думите, така че да образуваш съобщително изречение в Past Continuous Tense.
8
В кой от случаите НЕ използваме минало продължително време?
9
Кои глаголи са спрегнати правилно в Past Continuous Tense?
10
Подреди думите, така че да образуваш въпросително изречение в Past Continuous Tense.
11
Кой от глаголите НЕ е спрегнат правилно в Past Continuous Tense?
12
Подреди думите, така че да образуваш отрицателно изречение.
13
Спрегни глагола to work в 3л, ед. ч., минало продължително време.
14
Спрегни глагола to smile в 3л., мн. число, Past Continuous Tense.
15
Попълни празните места в изречението, като използваш дадените глаголи и ги спрегнеш в Past Continuous Tense.
  • take, read, watch

Описание на теста

В онлайн теста "Минало продължително време" (Past Continuous Tense) за английски език - средно ниво ще можеш да провериш знанията си за минало продължително време. Припомни си кога се използва то и какви са особеностите при образуването му. Как се променя глаголът в Past Continuous Tense? Вярно ли е, че си прилича със сегашно продължително време? Кои думи могат да ни подскажат, че трябва да използваме минало продължително време? А как се образуват въпросителните и отрицателните изречения? В този онлайн тест ще имаш възможност да се упражниш и да спрегнеш няколко глагола в Past Continuous Tense. Направи теста и давай напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (51)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се