logo

Тест: Лексикална съчетаемост на думите

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Допълни твърдението с вярното продължение.
 • Способността на думите да се съчетават по граматични признаци и по смисъл се нарича...
2
Когато се свързват в словосъчетания, думите променят формите си (като род, число, време или лице).
3
Посочи невярното твърдение.
4
Думите, с които една дума е свързана смислово и граматически в текста, образуват нейния контекст.
5
Многозначните думи имат:
6
В час по химия направихме страхотен експеримент с мед и направо мед ми капна на сърцето.
 • Подчертаните думи в изречението са:
7
В следните изречения е пропуснат един и същи глагол, употребен с прякото или с преносното си значение.
 • Лицето ѝ ..... от смущение.
 • В очите му ..... омраза.
 • Къщата внезапно ..... .
 • Кой е изпуснатият глагол?
8
С кое от дадените съществителни имена книжовната норма не ти позволява да свържеш прилагателното райски?
9
В кое от изреченията е употребена дума в преносно значение?
10
Кои от словосъчетанията не са терминологични?
11
В изречението има неуместно употребена дума. Запиши я в полето за отговор.
 • Моля, попълнете изящно формуляра и непременно се подпишете в долния десен ъгъл.
12
Дадените примери илюстрират различните употреби на едно многозначно съществително име. Кое е то?
 • 1. Съоръжение за преминаване през река, пропаст, жп линия и др.
 • 2. Протеза, свързваща два зъба, на която са прикрепени изкуствени зъби.
 • 3. В спорта – положение, при което тялото се извива назад и за опора се използват дланите на ръцете и стъпалата.
13
Изображенията от първия ред представят думи, които имат омоними сред изображенията от втория ред. Свържи изображенията така, че да получиш двойки омоними.
14
Довърши определението, за да получиш термин, свързан с лексикалната съчетаемост на думите.
15
Кое е многозначното съществително, употребявано със следните значения:
 • 1. Всяка една от дванайсетте части, на които се дели годината.
 • 2. Месечина. Луна.

Описание на теста

"Лексикална съчетаемост на думите" е онлайн тест по български език за 8. клас, който ще ти помогне да провериш и затвърдиш знанията си за многозначност на думите в езика и за употребата им в определен контекст. Бързо и лесно ще провериш уменията си да разпознаваш кои думи са многозначни и кои са преносно употребени. Ще актуализираш и знанията си за омоними. Освен това ще потренираш съчетаването на думи в зависимост от лексикалното им значение и граматичните им признаци. Хайде, започвай "тренировката"!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се