logo

Тест: Европа през първата половина на XIX век

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как историците наричат ХІХ век?
2
Още в края на ХІХ век разделението на Италия на богат Север и беден Юг е преодоляно.
3
Коя династия се завръща на трона във Франция в периода 1815 – 1830 г.?
4
Какви резултати има въвеждането на свободна търговия в Англия в средата на ХІХ век?
5
През първата половина на ХІХ век в единните държави като Англия и Франция на преден план е искането за либерални реформи, а в многонационалните държави – искането за политическа свобода на малките нации.
6
Кои твърдения за западно-европейските общества през първата половина на ХІХ век са верни?
7
Свържи социалните групи с техните искания.
8
Каква е вътрешно-политическата обстановка във Франция в периода 1815 – 1830 г.?
9
Какви промени се осъществяват във Франция в резултат на Юлската революция?
10
Свържи понятията с тяхното съдържание.
11
Свържи личностите с техните изображения.
12
Свържи годините със събитията.
13
Попълни пропуснатото.
14
„1. Право на глас на всеки мъж, навършил 21 години ...2. Тайно гласоподаване, за да се закриля избирателят при упражняване на своето право. 3. Никакви имуществени цензове за кандидатите за членове на Парламента ...“, „Народна харта“, 1838 г.
  • Кои са правилните изводи за исканията на чартистите според документа?
15
Кои са верните изводи според диаграмата?

Описание на теста

С онлайн теста по история за 8. клас ще провериш знанията си за Европа през първата половина на ХІХ век. Защо в западната част на континента излиза на преден план искането за либерални реформи и най-вече разширяване на избирателните права? Какви са исканията на аристокрацията, буржоазията и работническата класа? Какъв е моделът на Англия за избягване на бунтове и хаос? Какво знаеш за Реставрацията и Юлската монархия във Франция? Каква задача стои пред малките нации от мултиетническите империи? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се