logo

Тест: Еднакви триъгълници. Всичко основно

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че
  • два триъгълника, които имат съответно равни страни и съответно равни ъгли се наричат еднакви?
2
На чертежа ΔABC≅ΔDEF.
  • Отбележете вярното:
3
ΔACB и ΔPRQ имат съответно равни ъгли. Еднакви ли са тригълниците?
4
На чертежа равните страни и равните ъгли са означени с едни и същи символи. Еднакви ли са триъгълниците?
5
ΔABC≅ΔDEF.
  • Отбележете вярното:
6
Триъгълниците на чертежа са еднакви. Свържете съответно равните елементи.
7
ΔRPQ≅ΔKLJ.
  • Свържете съответно равните елементи.
8
ΔRTQ≅ΔSTQ. Свържете съответните ъгли и страни.
9
ΔABC≅ΔDEF. Ако AB=5 cm, BC=3 cm, CA=6 cm, намери периметъра на ΔDEF.
10
ΔRTQ≅ΔSTQ. Периметърът на ΔRTQ е 12 cm, а  QT=5 cm.
  • Периметърът на ΔRSQ е
11
Триъгълниците ABC и DEF са еднакви. Ако периметърът на ΔABC e 36 cm FD:DE:EF = 5:4:3, намерете страните на ΔABC.
12
Триъгълниците на чертежа са еднакви. Ако ∠А=30° и ∠Е=72° , то намерете останалите ъгли на триъгълниците.
13
ΔABC≅ΔDEF и периметърът на ΔABC e 25 cm. Ако страните DE и DF имат два пъти по-голяма дължина от EF, то намери страните на ΔABC.  
14
Два равнобедрени триъгълника са еднакви. Ако основата на първия триъгълник е 10 cm, а периметърът на втория е 43 cm,  да се намери бедрото на първия триъгълник.
15
ΔABC≅ΔADB, AB=9 cm и периметърът на ΔADB 19 cm. Да се намери периметърът на фигурата ADBC.

Описание на теста

В онлайн теста "Еднакви триъгълници. Всичко основно" по математика за 7. клас ще провериш знаеш ли кога два триъгълника са еднакви. Как можеш да използваш еднаквостта на два триъгълника, за да намираш страни, ъгли и други елементи в триъгълниците. Задачите от теста ще ти помогнат да свикнеш да откриваш съответните ъгли и съответните страни в еднакви триъгълници, за да можеш да използваш това умение в следващите уроци. Реши задачите от теста, за да бъдеш сред най-добрите по математика в 7. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се