new-logo

Тест: Бензен. Химични свойства

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Най-характерни за бензена са:
2
Посочи кои от изброените реакции на бензена са заместителни.
3
Свържи имената на съединенията със съответната им формула.
4
Нитриращата смес представлява смес от kHNO3 (азотна) и kH2SO4(сярна) киселина.
5
Коe от изброените съединения е ароматно?
6
Дадени са няколко твърдения. Определи кои от тях са верни.
7
Кое от следните взаимодействия НЕ е възможно?
8
На дадената схема е изобразено:
9
 Схемата изразява реакция:
10
Определи при коя от реакциите са записани необходимите условия за получаване на бромобензен.
11
Като използваш дадените по-долу думи, попълни вярно текста.
  • присъединителни, основния, ароматния, неутрализация, заместителни, горене
12
Свържи името на заместителната реакция със съответния вид  уравнение.
13
При висока температура, високо налягане и в присъствие на катализатор (или при облъчване с УВ светлина) бензенът присъединява хлор. Напиши молекулната формула на полученото при реакцията съединение.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
14
Попълни схемите с липсващите вещества и определи типа на реакцията в б) подточка:
  • а)  ? + 7,5 O2 --> 6CO2 + 3H2O + Q
  • б) C6H6 + ? --> C6H5NO2 + H2O
  • За текста използвай кирилица с малки букви.
15
Довърши уравнението само на възможната заместителна реакция, като първо изпишеш молекулна формула на органичното съединение.
  • а) C6H6 + O2 -->
  • б) C6H6 + Br2\xrightarrowFeBr3
  • в) C6H6 + H2\xrightarrowt, p, kat.
  • Използвай латиница и арабски цифри. Meжду знаците, използвани в молекулните формули, не оставяй интервали.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Бензен. Химични свойства", в който ще преговориш наученото за химични свойства на бензена. С интересни и забавни въпроси и задачи ще провериш знанията си за химични свойства на бензен, а също и уменията си за записване с уравнения на заместителни, присъединителни реакции на бензен, както и горенето му. Тестът е една прекрасна възможност да се подготвиш отлично за едно предстоящо изпитване в клас. Ако си допуснал много грешки е необходимо да повториш теста. Пожелавам ти успешна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се