new-logo

Тест: Бензен. Химични свойства

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Най-характерни за бензена са:
2
Посочи кои от изброените реакции на бензена са заместителни.
3
Отбележи кое от следните взаимодействия НЕ е възможно.
4
Смес от k.HNO3 (азотна) и k.H2SO4 (сярна) киселина се нарича нитрираща (нитрирна) смес.
5
Пример за ароматно съединение е:
6
Посочи правилните твърдения:
7
Свържи имената на съединенията със съответната им формула:
8
Отбележи верните твърдения:
9
Схемата изразява реакция:
10
Определи правилните условия за протичане на реакцията за получаване на бромобензен.
11
Като използваш част от дадените по-долу думи, попълни вярно текста.
  • присъединителни, заместителни, окислителни, редукционни
12
Свържи името на заместителната реакция със съответния вид  уравнение.
13
Попълни празните места така, че да получиш правилно твърдение.
  • Използвай кирилица и малки букви.
14
Попълни схемите с липсващите вещества и определи типа на втората реакция:
  • За текста използвай кирилица с малки букви.
15
Довърши уравнението само на възможната заместителна реакция. Запиши продуктите на реакцията, като първо изпишеш молекулна формула на органичното съединение.
  • а) C6H6 + O2 -->
  • б) C6H6 + Br2\xrightarrowFeBr3
  • в) C6H6 + H2\xrightarrowt, p, kat.
 
  • Използвай латиница и арабски цифри. Meжду знаците, използвани в молекулните формули, не оставяй интервали.

Описание на теста

С помощта на онлайн тест по химия за 9 клас върху химични свойства на бензен, ще преговориш наученото за взаимодействията на бензена. С интересни и забавни въпроси и задачи ще провериш уменията си за записване с уравнения на заместителни, присъединителни реакции на бензен, както и горенето му. Тестът е една прекрасна възможност да се подготвиш отлично за едно предстоящо изпитване в клас. Ако си допуснал много грешки е необходимо да повториш теста. Пожелавам ти успешна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се