new-logo

Тест: Ненаситени въглеводороди. Упражнение. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Когато етанол (етилов алкохол) се нагрее над 140^\circC той се обезводнява (дехидратира) по уравнението: C2H5OH\xrightarrow[H2SO4]t^o?+ H2O Реакцията протича в присъствието на концентрирана сярна киселина и е метод за получаване на:
2
За алкините са характерни присъединителни реакции, протичащи на два етапа.
3
Oпредели верните твърдения.
4
В процеса полимеризация участват следните съединения:
5
За разлика от етен, етин участва в:
6
Продуктите на дадената реакция са: 2CH\equiv CH + 2Na -->
7
Посочи вярното уравнение за получаване на 1,1,2,2-тетрахлороетан от етин.
8
Свържи изразената на схемата реакция с определения за нея вид.
9
Когато към алкини и алкени се присъединяват полярни молекули, съдържащи водород (халогеноводороди или вода), се спазва правилото на Марковников. То гласи:
10
Допълни уравнението с формулата на основния продукт от  присъединяване на HCl към 1-бутен.
  • CH3CH(Cl)CH2CH3, CH2(Cl)CH2CH2CH3, CH2=CHCH2CH2Cl
  • Използвай латиница, арабски цифри и не слагай валентни черти.
11
Качествени реакции за доказване на сложна връзка в молекулите на алкени и алкини са:
12
Допиши уравнението за горенето на етин, като използваш част от дадените формули:
  • C2H4, C2H2, CO2, CO, H2, H2O
  • Използвай латиница и арабски цифри.
13
Използвай латиница и арабски цифри и попълни липсващите формули в уравненията.
14
Свържи изходните вещества със съответните продукти, за да се получат верни уравнения.
15
Допълни уравненията.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
  • Използвай молекулна формула за продукта на втората реакция.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас върху ненаситени въглеводороди, с който ще тестваш знанията си за химичните свойства на алкените и алкините и тяхното участие в различни видове реакции: присъединителни, полимеризация и горене. Тестът ще ти помогне да затвърдиш уменията си да изразяваш с уравнения характерните реакции за ненаситените въглеводороди, както и ще си припомниш правилото на Марковников. Ще се запознаеш с приложението им в живота на хората. Тестът ще ти помогне и да се подготвиш отлично за предстоящо изпитване в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се