new-logo

Тест: Ненаситени въглеводороди. Упражнение. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ако дехидратацията на етанол се осъществи вътрешномолекулно, то полученият продукт е:
2
За алкините са характерни присъединителни реакции, протичащи на два етапа.
3
Oпредели верните твърдения.
4
Кои от следните вещества могат да участват в процеса полимеризация?
5
Продуктът, който се получава при химичното взаимодействие на HC\equiv CH с Na, се нарича:
6
Алкените и алкините участват в:
7
Посочи вярното уравнение за получаване на 1,1-дихлороетан от етин.
8
Свържи изразената на схемата реакция с определения за нея вид.
9
При присъединителните реакции на алкини и алкени с халогеноводороди се спазва правилото на Марковников. То гласи:
10
Допълни уравнението за присъединяване на HCl към 1-бутен, като използваш част от предложенията:
  • CH2, CH, H, CH4, Cl, CH3
11
Качествени реакции за доказване на сложна връзка в молекулите на алкени и алкини са:
12
Допиши уравнението за горенето на етин, като използваш част от дадените вещества:
  • C2H4, C2H6, C2H2, H2, O2, CO2, CO
13
Напиши молекулните формули на липсващите вещества (1), (2) и (3) в уравненията.
  • CaC2 + (1)--> Ca(OH)2 + (2)
  • (2) + HCl--> (3)\xrightarrow+HCl CH3-CHCl2
  • Използвай латиница и молекулни формули.
14
Изпиши рационалната формула на основния продукт, получен при взаимодействието на етин с хлор.
  • Използвай латиница и арабски цифри. Не оставяй интервали между въглеродните атоми и не пиши валентни черти.
15
Кое от веществата: метан, етан, пропен и бензен реагира с H2, Br2, HBr и H2O?  Допълни уравненията, характерни за съответното съединение.
  • Използвай латиница и арабски цифри. Не оставяй интервали и не пиши единични валентни черти.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Ненаситени въглеводороди. Упражнение. Част 2 ", с който ще тестваш знанията си за химичните свойства на алкените и алкините и  тяхното участие в различни видове реакции: присъединителни, полимеризация и горене. Тестът ще ти помогне да затвърдиш уменията си да изразяваш с уравнения характерните реакции за ненаситените въглеводороди, както и ще си припомниш правилото на Марковников. Ще се запознаеш с приложението им в живота на хората. Тестът ще ти помогне и да се подготвиш отлично за предстоящо изпитване в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се