logo

Тест: Атмосферно налягане

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое от определенията се отнася за понятието атмосферно налягане?
2
С помощта на кой уред се измерва атмосферното налягане?
3
Кой от учените е доказал съществуването на атмосферното налягане?
4
В какви единици се измерва атмосферното налягане?
5
Закономерната промяна на атмосферното налягане във височина се нарича:
6
Вярно ли е твърдението?
  • Атмосферното налягане е фактор, формиращ климата.
7
Каква връзка съществува между атмосферното налягане и температурата на въздуха?
8
Попълни пропуските в текста.
  • ключови думи: разширява, високо, ниско, лек, силен, уплътнява
9
Кое от изброените твърдения е ВЯРНО?
10
Атмосферното налягане НЕ е еднакво по повърхността на планетата.
  • Кой от изброените фактори НЕ оказва влияние върху стойностите на атмосферното налягане?
11
Къде атмосферното налягане е с постоянно ниски стойности?
12
При коя точка атмосферното налягане ще е най-ниско?
13
На 22. 11. 2017 г. в 08:40 ч. в София, кв. Княжево е измерена следната стойност на атмосферното налягане – 943 hPa. Какво е атмосферното налягане спрямо нормалното за този ден – ниско или високо?
14
Свържи частите на изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
15
Ти знаеш, че кривите затворени линии, които на географската карта свързват места с еднакви стойности на метеорологичните елементи, се наричат изолинии. Напиши как според теб ще се наричат кривите линии, които свързват места с еднакво атмосфено налягане. Имай предвид, че бар също е единица за измерване на налягане.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 8. клас ще провериш дали си усвоил най-важното за атмосферното налягане, а именно: какво представлява, от какво зависят стойностите му, как се променя по географска ширина и надморска височина. Ще приложиш знанията си на практика, като решиш някои географски задачи. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (26)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се