logo

Тест: Сбор на ъглите в триъгълник. Основни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
По данните от чертежа намери ъглите x и y.
2
Може ли един триъгълник да бъде едновременно тъпоъгълен и правоъгълен?
3
Намери ъглите B и C на \bigtriangleup ABC, ако \measuredangle A=50^\circ и \measuredangle B е с 50^\circ по-голям от \measuredangle A.
4
В правоъгълен триъгълник ABC \left ( \measuredangle C=90^\circ \right ) CH е височина. Намери \measuredangle BCH, ако \measuredangle A=35^\circ.
5
В \bigtriangleup ABC ъглополовящите на ъглите се пресичат в точка L. Намери \measuredangle ALB, ако \measuredangle A=38^\circ; \measuredangle B=55^\circ.
6
В остроъгълния \bigtriangleup ABC височините AA1 и BB1 се пресичат в точка H. Намери \measuredangle AHB, ако \measuredangle A=42^\circ, \measuredangle B=86^\circ.
7
В \bigtriangleup ABC \measuredangle BAC=\alpha ,\measuredangle ABC=\measuredangle ACB+45^\circ,\measuredangle BCA=2\alpha. Най-големият ъгъл на триъгълника е равен на:
8
Може ли ъгълът между ъглополовящите AL1 и BL2 на триъгълника ABC да е прав?
9
Може ли височините AH1 и BH2  на триъгълника ABC да са перпендикулярни?
10
На чертежа правите a\parallel b. Лъчите l1,l2 са ъглополовящи на прилежащите ъгли и се пресичат в точка O. Ако \measuredangle OBC=\alpha ,\measuredangle OAD=\beta, намери \measuredangle AOD.
11
На чертежа AL1,BL2 са ъглополовящи. Свържи правилно всеки ъгъл x със съответната му стойност.
12
По данните от чертежите подреди ъглите \alpha ,\beta ,\gamma ,\delta, започвайки от най-големия ъгъл.
13
Намери острите ъгли \alpha и \beta на правоъгълен \bigtriangleup ABC \left ( \measuredangle C=90^\circ \right ), ако 6\alpha = 9\beta.
14
Намери ъгъла x между височината и ъглополовящата през върха на правия ъгъл на правоъгълен триъгълник ABC с прав ъгъл при върха C и \measuredangle BAC=40^\circ.
15
Височините AA1,BB1 на остроъгълния \bigtriangleup ABC се пресичат в точка H. Намери ъглите на триъгълника, ако \measuredangle AHB=110^\circ,\measuredangle A:\measuredangle B=2:3.

Описание на теста

В този онлайн тест по математика за 7. клас на тема "Сбор на ъглите в триъгълник" ще упражниш знанията си за намиране на ъглите на триъгълник, използвайки теоремата за техния сбор. Ще намираш неизвестен ъгъл между катет и височина в правоъгълен триъгълник, между ъглополовящи и между височини в произволен триъгълник. Ще доказваш равенство на ъгли по дадени зависимости между тях. Подготви се за отличен и се забавлявай, докато решаваш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се