logo

Тест: Обобщение и задачи за ъгли и успоредни прави

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои двойки ъгли, получени при пресичането на две успоредни прави с трета, са равни?
2
Вярно ли е, че сборът на прилежащите ъгли, получени при пресичането на две успоредни прави с трета, е винаги 180^\circ?
3
Кое от твърденията за правите a,b и c на чертежа е вярно?
4
Правоъгълник ли е четириъгълникът ABCD?
5
По данните от чертежа намери ъгъл x, ако правите a\parallel b и \alpha :\beta :\gamma =2:6:4.
6
На чертежа правите a\parallel bOP е ъглополовяща на \measuredangle AOB и \measuredangle OPA=37^\circ. Ъгъл x е равен на:
7
По данните от чертежа намери ъглите x и y , ако a\parallel b.
8
Кои прави на чертежа са успоредни?
9
На чертежа a\parallel b и \alpha +\beta =137^\circ20'. Големината та ъгъл \gamma е:
10
На чертежа правите a\parallel b. Ако \alpha +\beta =60^\circ, а \gamma = 112^\circ, мярката на x е:
11
Свържи правилно.
12
Ако a\parallel b, мярката на ъгъл \alpha е:
13
Ако a\parallel b, намери мярката на ъгъл \alpha.
14
На чертежа a\parallel b\parallel c. Намери стойността на x.
15
На чертежа a\parallel b. Намери стойността на y.

Описание на теста

В този онлайн тест по математика за 7. клас на тема "Обобщение и задачи за ъгли и успоредни прави" ще си припомниш видовете ъгли, получени при пресичането на две прави, както и тези, получени при пресичането на две прави с трета, а също така и свойствата на тези ъгли. Ще намираш кръстни, прилежащи, съответни ъгли. По дадена зависимост между тях ще откриваш и други неизвестни ъгли в чертежите. Реши теста и се подготви за отличен!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се