logo

Тест: Боли ме, имам болки. Schmerzen haben und wehtun.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Глаголът weh tun означава "боли ме".
2
Двата варианта на изписване са правилни.
 • weh tun
 • wehtun
3
Кои от изброените изрази са синоними на:
 • Der Kopf tut mir weh.
4
Коя е правилната форма на глагола "weh tun"?
 • Mein Hals .... mir weh.
5
Коя е правилната форма на глагола "weh tun"?
 • Die Ohren .... mir weh.
6
Попълни глагола weh tun в правилната форма.
 • Die Augen .... ihm weh.
 • Der Hals .... ihr weh.
7
Попълни личното местоимение.
 • Hans hat Rückenschmerzen. Der Rücken tut ..... weh.
8
Попълни личното местоимение.
 • Eva hat Kreuzschmerzen. Das Kreuz tut ... weh.
9
Попълни личното местоимение.
 • Die Kinder haben lange gelesen und die Augen tun ..... weh.
10
С кои от изброените думи се допълва изречението.
 • Hans hat lange am Computer gearbeitet. Er hat jetzt .....
11
Попълни в изречението синоним на думата Bauchschmerzen.
 • Otto hat zu viel gegessen und hat ....
12
Попълни липсващото съществително име.
 • Anna tun die Beine weh. Sie hat ......
13
Попълни липсващото местоимение в изреченията.
 • Ich habe ..... in den Finger geschnitten.
 • Der Kaffee war sehr heiß. Ich habe .... die Hand verbrüht.
 • Paul muss zum Zahnarzt gehen. Der Zahn tut .... weh.
14
Попълни глагола weh tun в минало време.
 • Tom hatte Bauchschmerzen. Der Bauch .... ihm weh.
 • Die Frau hatte Ohrenschmerzen. Die Augen .... ihr weh.
15
Попълни липсващите думи в изреченията.
 • Peter hat Nierenschmerzen. Die Nieren ...... ....... weh.
 • Frau Meier hat Nacкenschmerzen. Der Nacken .... ..... weh.
 • Die Kinder haben lange geschrieben. Die Finger .... ..... weh.

Описание на теста

С онлайн теста по немски език за ниво А2 "Боли ме, имам болки. Schmerzen haben und wehtun." ще преговориш спрежението и правилната употреба на глагола weh tun. Ще упражниш коя дума е продлог в изречението и в каква форма се поставя личното местоимение. Ще затвърдиш образуването на сложни съществителни имена с думата Schmerzen. Хайде, лесно е!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се