Упражнение: Професии - част 1


Описание на упражнението

Упражнете и проверете знанията си за образуването на думите за професии с онлайн упражнението по немски език "Професии - част 1" ("Berufe - Teil 1"). Разнообразните задачи - образуване на мъжки и женски род, единствено и множествено число, диалози за професии, откриване на грешки, превод на думи - ще ви помогнат да затвърдите знанията и уменията си. Онлайн упражнението за ниво А1 ще ви подготви за контролното по немски език.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете значенията на български и немски език:
5т. 2. Свържете картинките с професиите:
5т. 3. Кои изрази ще използваме в диалог на тема "Професии" ?
5т. 4. Свържете така, че да е правилно:
5т. 5. Свържете така, че да е правилно:
6т. 6. Кои названия на професии обозначават жена?
6т. 7. Образувайте формите за женски род множествено число от дадените форми за мъжки род единствено число:
6т. 8. Образувайте професиите за мъже от дадените глаголи:
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
6т. 9. Образувайте формите за женски род единствено число:
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
6т. 10. Кои форми са грешни?
6т. 11. Подредете частите на диалога:
6т. 12. Подредете частите на диалога:
11т. 13. Образувайте липсващите форми:
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 14. Образувайте формите за женски род ед.число и женски род мн.число:
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 15. Образувайте названията за професии от дадените глаголи:
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!