logo

Тест: Топлинен режим в атмосферата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой е основният източник на енергия, който осигурява протичането на процесите преобразуване на енергия и топлообмен?
2
Отношението между отразената и падащата върху дадено тяло светлина - отражателната способност на тялото се нарича:
3
От какво се затопля приземният въздух?
4
Кривите линии, които свързват местата с еднаква температура на специалните географски карти, се наричат:
5
Какво наричаме вертикален температурен градиент?
6
Попълни пропуските в текста.
  • ключови думи: деня, отразената, сумарната, нощта
7
В коя двойка „мерна единица – уред за измерване“ са комбинирани тези, с които се измерва температурата?
8
Коя е основната причина слънчевата радиация да не затопля еднакво атмосферата и земната повърхност?
9
Попълни пропуските в текста.
  • ключови думи: залез, 5, 17, 14, изгрев, юли, август
10
Има ли разлики при затоплянето и изстиването на водна и сухоземна повърхност, а оттам и на прилежащия въздух?
11
В един и същи ден е изчислена средна дневна температура в София от 20°С и 18°С в местността Златните мостове в планината Витоша. На какво се дължи разликата в средните дневни температури в двете станции?
12
Свържи частите на изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
13
На 11 ноември в Пловдив в 14 часа температурата е била 17 градуса, а в 5 часа сутринта – (9 ) градуса. Каква е температурната амплитуда за този ден?
14
На схемата с цифри са обозначени видовете радиация. Свържи цифрата с вида на радиацията.
15
С помощта на вертикалния температурен градиент изчисли колко градуса е била температурата на вр. Ком (2016 м) на 20 април, ако в гр. Берковица (405 м), която един от изходните пунктове за покоряване на върха на същия ден температурата е била 14 °С. Имай предвид, че точният температурен градиент е 0,6 °С на 100 метра височина. Полученото число закръгли до стотни. Запиши САМО числото, без обозначението за градус.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 8. клас ще провериш знанията си за процеса на обмен на топлина между атмосферата и земната повърхност. Ще разбереш дали си усвоил същността на понятията слънчева радиация, конвекция, адвекция, инверсия и други. Ще отговаряш на въпроси, с които ще докажеш, че знаеш как протича този процес, какви са разликите в затоплянето на различните повърхности, как се променя температурата на въздуха и защо. Ще имаш възможност да  приложиш знанията си, решавайки интересни практически задачи. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се