new-logo

Тест: Past Simple VS Present Simple. Минало просто срещу Сегашно просто

Тест

Този тест по английски за 4. клас на тема “Past Simple VS Present Simple. Минало просто срещу Сегашно просто” ще ви помогне да потренирате разликите между положителни (positive), отрицателни (negative) и въпросителни (questions) изречения при тези две времена. Следете внимателно за думи, които ви подсказват в кое време се случва действието (yesterday, last week, every day, sometimes…). Не забравяйте спомагателните глаголи Do, Does и Did. Можете да започнете веднага, да наваксате пропуснатото и да се радвате на шестици в училище. Успех!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете правилата за Present Simple (Сегашно просто) и Past Simple (Минало просто) с думите Past и Present:
2
Попълнете правилата за Present Simple (Сегашно просто) и Past Simple (Минало просто) с do и did:
3
Попълнете правилата за Present Simple (Сегашно просто) и Past Simple (Минало просто) с думите Past и Present:
4
Попълнете правилата за Present Simple (Сегашно просто) и Past Simple (Минало просто) с didn’t, don’t и doesn’t:
5
Попълнете правилата за Present Simple (Сегашно просто) и Past Simple (Минало просто) с Did, Do и Does:
6
Попълнете с yesterday или every day:
  • Пример: Lucy walked to school  yesterday   .
7
Попълнете: ride, rides, rode, works, worked
  • Пример: Alice and Tome  ride  a bike at the weekend.
8
Изречението “Jane goes to the park yesterday.” е:
9
Попълнете отрицателните изречения в правилното време - Present Simple (Сегашно просто) или Past Simple (Минало просто):
  • Пример: David  didn’t eat   (not / eat) fish last night.
  • Sue     doesn't run     (not / run) every day.
  • Sue and Claire     don't play     (not / play) the piano in the morning.
10
Попълнете въпросителните изречения в правилното време - Present Simple (Сегашно просто) или Past Simple (Минало просто):
  •  Does  Steve  like  (like) fruit?
  •  Do    Megg and Simon   swim   (swim) every day?
  •  Did   Jason    finish   (finish) his homework last Saturday?
11
Свържете въпросите с правилните им отговори:
12
Попълнете изречението:
13
Свържете изреченията с липсващия глагол:
14
Попълнете текста с думите wentgo, goes.
15
Попълнете текста в Present Simple (Сегашно просто) и Past Simple (Минало просто):

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се