logo

Тест: Преглед при лекаря. Записване на час за лекар.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Моят личен лекар е доктор Иванова. Кои съществителни имена обозначават нейната професия на немски език?
2
Какво е редно да се пожелае на болен човек?
 • Gute .......!
3
Как се нарича на немски език запазеният час при лекар?
4
С кои два израза човек може да опише факта, че не се чувства добре?
5
С кои изрази молиш любезно за час при лекаря?
6
Свържи съществителните имена със значението им на български език.
7
Кои действия се отнасят до пациентите?
8
Кои действия се отнасят до лекаря?
9
Свържи лекарствените форми с превода им на български език.
10
Подреди диалога между медицинската сестра и пациента.
11
Попълни липсващата въпросителна дума във въпросите, които лекарят задава на пациента.
 • ..... fehlt Ihnen?
 • ..... geht es Ihnen?
 • ..... tut es denn weh?
12
Попълни глаголът tun в правилна форма.
 • Mein Kopf ..... weh.
 • Meine Finger ..... weh.
 • Meine Augen ..... weh.
 • Mein Bauch ..... weh.
13
Попълни дадените думи в изреченията.
 • Nase - Kopf - Fieber
 • Ich habe .... - 38,5 Grad.
 • Meine ....... läuft.
 • Mein .... tut so weh.
14
Попълни предлозите zu и bei в правилна форма в изреченията:
 • Jan ist .... Arzt.
 • Stefan fährt seine Frau ..... Arzt.
 • Tim muss heute ..... Arzt gehen.
 • Es gibt viele Medikamente .... Arzt.
15
Попълни четири от дадените глаголи в диалога в правилна форма:
 • При липса на немска клавиатура използвай следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
 • abhören - fehlen - haben - verschreiben - fühlen - atmen -
 • Dr.Graf: Was ....... Ihnen, Herr Kuhn?
 • Herr Kuhn: Ich ..... Husten und Schnupfen. Ich .... mich ziemlich schlecht.
 • Dr. Graf:Dann werde ich Sie ...... Machen Sie sich bitte frei. .... Sie ein und aus. Sie haben eine starke Erkältung.

Описание на теста

Научи ли вече как да си запишеш час при лекар? С онлайн теста по немски език за ниво A2 "Преглед при лекаря. Записване на час за лекар." ще затвърдиш основни изрази, свързани с посещение на лекарски кабинет. Ще преговориш как е правилно да помолиш за час и как да обясниш на лекаря, че не се чувставаш добре. Ще си припомниш думи и изрази, свързани с някои често срещани оплаквания на пациентите. Опитай и се увери, че е много лесно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се