logo

Тест: Художествен стил

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За художествената реч е характерно косвено, непряко общуване между отправителя и получателя на посланието.
2
Кой ред съдържа само експресивно обагрени думи (поетизми)?
3
Основните стилови маркери на художествения стил са:
4
Коя характеристика не съответства на особеностите на художествения стил?
5
Основна функция на художествената реч е експресивната.
6
Кое от следните твърдения не е вярно за художествения стил?
7
В кой от редовете всички посочени жанрове принадлежат на художествения стил?
8
Посочи какви фигури/тропи е употребил Гео Милев в началото на емблематичната си поема „Септември”:
 • Нощта ражда из мъртва утроба
 • вековната злоба на роба:
 • своя пурпурен гняв –
 • величав.
9
Запиши словосъчетанието, което не се отличава с експресивност.
 • люта битка
 • лунносребърни води
 • люляков дъх
 • Земята стенеше
 • звезден куп
10
Избери от дадените думи, за да попълниш правилно липсващите понятия във формулировката на художественото средство:
 • метафора/метонимия/мезофора
 • троп/фигура/реторика
11
На какво не се дължи стилистичният ефект в изречението?
 • Жена ми има да ми пили, задето сме пили.
12
С цел по-дълбоко въздействие върху читателя Яворов е употребил в стихотворението си „Сенки” поетичната дума „притома”:
 • „две сенки на нощта...
 • сами една за друга в жажда и притома”
 • Като се ръководиш от контекста, запиши стилово неутралното съответствие на експресивната дума „притома”. Избери между безсилие, безкористност,  бездомност.
13
Свържи всеки от цитатите с употребеното в него художествено средство.
14
Цитирани са откъси от есета, посветени на Христо Ботев. За да изкаже възхищението си от личността на гения, всеки от авторите е използвал различни художествени похвати. Свържи цитата със съответстващия му похват.
15
Въздействието на стиховете от Вазовата ода „Опълченците на Шипка” се дължи на изобилието от художествени средства в тях. Подреди употребените в цитата художествени средства, като спазиш поредността, в която поетът ги е създал.
 • „героите наши като скали твърди
 • желязото срещат с железни си гърди
 • и фърлят се с песни в свирепата сеч,
 • като виждат харно, че умират веч...”

Описание на теста

Онлайн тестът по български език за 8. клас "Художествен стил" ще провери знанията ти в областта на художествения стил и естетическата сфера на общуване. Можеш ли да разпознаваш метафорите и инверсиите в стихотворения, разкази и романи? Разбираш ли как "работят" художествените похвати като реторичен въпрос и анафорично повторение? А знаеш ли какво е естетика или експресивно въздействие? Започвай упражнението и ще разбереш на мига!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се