logo

Тест: Как четем sp, st, sch?

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В думи като Sport и Spinat пишем SP, но произнасяме  /ШП/, защото ...
2
В думи като Stadion и Straße пишем ST, но произнасяме /Щ/, защото …
3
Думи, съдържащи /ш/ в началото, края или средата, пишем с sch. Изключения са думите, …  sp- или st-.
4
Допишете правилото.
  • В думите Liste, Gäste, raspeln, Wespe не четем /шп/ или /щ/, защото комбинацията от съгласни "sp" и "st" не стои ... на думите.
5
Коя комбинация от съгласни се чете като българската съгласна "Ш" /в думи като шапка и шише?
6
Коя дума не съдържа /Щ/?
7
Коя дума не съдържа /ШП/?
8
Думитe aussteigen, Vorstadt, bestimmen са производни на steigen, Stadt, stimmen. Съдържат ли besteigen, Vorstadt и bestimmen /Щ/?
9
На кой ред всички думи са изписани правилно?
10
На кой ред всички думи са написани правилно?
11
На кои два реда всички думи са написани правилно?
12
Кои две от изброените думи не съдържат нито /шп/, нито /щ/?
  • Knospe, verstehen, speichern, Westen, stressig, Stern, Speck, Stätte
13
Три от думите са написани грешно. Поправете ги. При правилно написаните думи сложете X.
14
Как се пишат изброените съществителни имена?
15
Всички думи са изписани грешно. Напишете ги правилно:

Описание на теста

С онлайн теста по немски език "Как четем sp, st, sch?" ("Aussprache und Rechtschreibung: sp, st, sch") ще проверите и затвърдите знанията си за правописа и произношението на комбинациите от съгласни sp, st, sch. Как произнасяме sp и st в началото, средата и края на думата? Как пишем "Ш" в думи като шоколад, шимпанзе и шах? Онлайн упражнението е подходящо за ниво А1.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се